Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Normy kreslení

Používejte rozsáhlou knihovnu stylů CAD specifickou pro danou zemi pro potřeby stavebních výkresů a dokumentace. Určujte barvy, typy čar, vrstevnice a popisky podle stylu. Pomocí tohoto systému přizpůsobíte styly a normy pro svou organizaci. Sdílejte normy kreslení a návrhů v různých organizacích pomocí nástrojů pro správu stylů.

  • Přidejte popisky k umístěním v zobrazení profilu a příčného řezu, kde se gravitační potrubí a tlaková potrubí kříží s trasou, nebo ke stopě příčného řezu či trase. 
  • Přidejte popisky k umístěním v zobrazení příčného řezu, kde se tlaková potrubí kříží se stopou příčného řezu. 
  • Určete směr příčného řezu v rastru zobrazení příčného řezu. 
  • Zobrazte příčné řezy zleva doprava nebo zprava doleva. 
  • Určete hodnoty výšky, čímž zlepšíte viditelnost v zobrazení příčného řezu. 
Používejte rozsáhlou knihovnu stylů stavebních výkresů.