Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Návrh koridoru

Pomocí funkce modelování koridoru vytvářejte inteligentní modely pro projektování silnic a dálnic a dalších dopravních systémů. Vytvářejte navržené povrchy, určete objemy zemních prací, vypočtěte množství materiálu a kreslete příčné řezy. Vyberte si cílové objekty lineárních koridorů z externích referencí aplikace AutoCAD. Extrahujte tělesa z tvarů koridoru. K definování přechodů a omezení výšky koridoru používejte přímo trasy, profily, polygony zaměření, návrhové linie a křivky aplikace AutoCAD. 

Interaktivní generátor křižovatek umožňuje vytváření složitých modelů křížením silnic, které během změn návrhu zůstávají dynamické. Pomocí nástroje Subassembly Composer vytvoříte vlastní inteligentní komponenty.

  • Použijte nástroj Loop Geometry pro opakování zadaných spojnic, dokud nedosáhnou cílového povrchu v aplikaci Subassembly Composer, nebo dokud nebude dosaženo požadovaného počtu opakování. 
  • Vyberte cílové objekty koridoru podle hladiny. Použijte cílové objekty koridorů pomocí entit seskupených do hladiny aplikace AutoCAD a vyberte trasy dle hladiny, kterou použijete jako cílové objekty šířky a odsazení. 
  • Vytvářejte tělesa aplikace AutoCAD z povrchů, potrubních sítí a tlakových sítí TIN aplikace Civil 3D, které se použijí pro vizuální analýzu v jiných aplikacích.
Modelování koridoru pro stavební návrhy a návrhy koridoru