Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Efektivní navrhování inženýrských staveb

Možnost zobrazení obrázků aplikace AutoCAD® Civil 3D® pro navrhování staveb, chodeb a parcel. Díky inteligentní aplikaci založené na 3D modelu, která po provedení změn dynamicky aktualizuje související prvky návrhu staveb, můžete rychleji zanášet změny do návrhu. Optimalizujte časově náročné úlohy pro projekty chodeb, parcel a tlakových a spádových sítí.

Navrhování inženýrských staveb

 • Novinka

  Analýza spádových sítí

  Umožňuje měřit potrubí a jejich dna podle standardů HEC-22 2009.

 • Novinka

  Výměna součástí tlakové sítě

  Umožňuje zvolit součásti jiné velikosti nebo typu.

 • Novinka

  Datová zkratka koridoru (datová reference) (vylepšená)

  Vytvářejte a sdílejte datové zkratky koridorů.

 • Novinka

  Pokročilý návrh okružní křižovatky

  Přeneste nové návrhy okružní křižovatky do aplikace Civil 3D.

 • Novinka

  Návrhová linie jako základna koridoru

  Použijte koridor pro návrh objektů staveniště.

 • Novinka

  Začištění rohů pro koridory

  Snadno modelujte tvary na vnitřních/vnějších rozích.

 • Novinka

  Obsah tlakového potrubí (vylepšený)

  Nový obsah pro ventily a tlaková potrubí.

 • Novinka

  Extrahování pracovního postupu návrhových linií z koridorů

  Nová možnost extrahování více návrhových linií.

 • Novinka

  Možnost „bez staveniště“ pro návrhové linie

  Vytvářejte návrhové linie, aniž byste vytvořili staveniště.

 • Návrh koridoru

  Nástroje pro modelování koridoru

 • Tlakové potrubní sítě

  Nástroje pro vytváření tlakových sítí

 • Gravitační potrubní sítě

  Nástroje pro systémy dešťové odpadní kanalizace.

 • Zemní těleso

  Modely terénu pro zemní tělesa.

 • Navrhování parcel

  Automatizované nástroje pro navrhování parcel.

 • Modelování mostů

  Modul je k dispozici zákazníkům, kteří si předplatí používání aplikace Civil 3D či sady Infrastructure Design Suite Premium nebo Infrastructure Design Suite Ultimate nebo kteří mají aktuální plán údržby. (videofilm: 1:08 min)

 • Geotechnické modelování

  Optimalizujte import a použití dat vrtů. (videofilm: 59 s)

 • Návrh železniční trati

  Optimalizujte návrh železničních tratí.

 • Koncepty návrhu s aplikací InfraWorks 360

  Dosáhněte efektivnější komunikace a spolupráce.

 • Nástroj Loop Geometry

  Změňte hodnoty počtů smyček a ovládejte opakování. (videofilm: 3:47 min)

 • Tělesa z objektů aplikace Civil 3D

  Vytvářejte tělesa aplikace AutoCAD v uživatelském rozhraní aplikace Civil 3D. (videofilm: 3:05 min)

 • Novinka

  AutoCAD 360 Pro

  Umožňuje prohlížet, vytvářet, upravovat a sdílet výkresy DWG™ na mobilních zařízeních.

  Cloudové služby