Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Datové zkratky a odkazy

Týmy, které vytvářejí stavební projekty, se propojí, protože budou vycházet ze stejného konzistentního a aktuálního projektového modelu od zaměření až po pořízení stavební dokumentace.Pomocí klávesových zkratek na data a externích referencí mohou členové vašeho týmu sdílet data modelu – například povrchy, trasy a potrubí – a používat jeden objekt návrhu pro více úloh návrhu. Pokud například geodet vytvoří digitální model stávajícího povrchu, kresliči se mohou k těmto datům připojit a využít je při vytváření návrhů silnic nebo půdorysu parcel. Kresliči mohou generovat poznámky z datových zkratek nebo přímo pomocí externích referencí, aby se realizační výkresy neustále synchronizovaly.

  • Nahraďte objekty výkresů referencemi datových zkratek.
  • Spravujte a opravujte poškozené datové zkratky.
  • Přiřaďte objekty výkresů k datovým zkratkám.
Optimalizujte pracovní postupy projektování vytvořením a sdílením datových zkratek.