Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Co je nového v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018

Nové funkce umožňují zvýšit efektivitu navrhování a produkce a pracovní postupy spolupráce.

 • Návrhové linie relativní výšky

  Získejte návrhové linie od povrchu nebo vzhledem k povrchu, které se budou při změnách povrchu automaticky aktualizovat.

 • Dynamické profily odsazení

  Vytvářejte dynamické profily odsazení pomocí výchozího příčného sklonu. Změnit je můžete úpravou vlastností profilu.

 • Připojené trasy

  Vytvořte novou dynamicky propojenou trasu a profil mezi 2 protínajícími se trasami a jejich profily.

 • Stanovení rozměrů a analýza potrubí

  Změňte velikost potrubí, znovu nastavte dna potrubí a vypočítejte energetické linie spádu a čáry hydraulického sklonu podle norem HEC-22 2009.

 • Vytváření listů půdorysu a profilu

  Zahrnutím více půdorysných nebo profilových pohledů do jednoho listu můžete vytvářet listy typu půdorys/půdorys a profil/profil.

 • Vylepšeno

  Data sady vlastností popisků

  K popiskům objektů aplikace AutoCAD Civil 3D můžete pomocí sad vlastností přidávat uživatelská data.

 • Vylepšeno

  Editor polygonového pořadu

  Pomocí nástrojů pro zadávání a úpravy bodů COGO můžete vytvářet body, úsečky a křivky reprezentující ramena a polární souřadnice polygonových pořadů.

 • Řešení překrývání koridorů (motýlků)

  Odstraňte překrývající se oblasti koridoru v podmínkách promítání hrany paty svahu.

 • Vylepšeno | Interoperabilita s aplikací InfraWorks

  Používejte modely předběžných návrhů v aplikaci AutoCAD Civil 3D.

 • Vylepšeno | Tlakové potrubní sítě

  Umožňuje nahradit potrubí, potrubní tvarovky a armatury tlakových sítí součástmi jiné velikosti nebo jiného typu.

Další funkce

Navrhování inženýrských staveb

 • Návrh koridoru

  Nástroje pro modelování koridoru

 • Pracovní postup extrahování návrhových linií koridorů

  Umožňuje snadno extrahovat více návrhových linií.

 • Pokročilý návrh okružní křižovatky

  Aplikace AutoCAD Civil 3D přináší nové návrhy okružních křižovatek.

 • Návrh železniční trati

  Optimalizujte rozvržení železničních tratí.

 • Mračna bodů

  Použijte a zobrazte data mračen bodů.

 • Vytváření povrchů z dat mračen bodů

  Vytvářejte povrchy TIN z dat mračen bodů.

 • Modelování povrchu

  Používejte nástroje k vytváření dynamických povrchů.

 • Zemní těleso

  Modely terénu pro zemní tělesa.

 • Navrhování parcel

  Automatizované nástroje pro navrhování parcel.

 • Gravitační potrubní sítě

  Nástroje pro systémy dešťové odpadní kanalizace.

Kreslení a dokumentace

 • Definice sad vlastností

  Vytvářejte a používejte data pro jakýkoli výkresový objekt.

 • Data vlastností těles koridoru

  Automatizujte změny dat a informací.

 • Stavební dokumentace

  Vytvářejte výrobní plány s poznámkami.

Vizualizace a analýza

 • Geoprostorová analýza

  Pokročilé funkce mapování a analýz.

 • Aplikace Storm and Sanitary Analysis

  Dynamické modely umožňují řešení problematiky dešťové vody.

 • Analýza spádových sítí

  Umožňuje měřit potrubí a jejich dna podle standardů HEC-22 2009.

 • Analýza modelu

  Dynamické výpočty rozpočtů a zemních prací.

 • Vizuální analýza

  Pomocí vizualizace lépe porozumíte návrhům inženýrských staveb.

Spolupráce

 • Datová zkratka koridoru (datová reference)

  Vytvářejte a sdílejte datové zkratky koridorů.

 • Uložení datového referenčního povrchu do mezipaměti

  Uložte povrchy terénů do mezipaměti za účelem sdílení výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D v širším měřítku.

 • Efektivní vytváření referencí

  Přidejte datové reference pomocí jednoduchého přetažení.

 • AutoCAD Civil 3D a Navisworks

  Získejte lepší předvídatelnost.

 • AutoCAD Civil 3D a Revit

  Vylepšete spolupráci na konstrukčních návrzích a stavebních výkresech.

 • Interoperabilita s aplikací 3ds Max

  Vytvářejte vizualizace v profesionální kvalitě.

 • Import a export formátu IFC

  Importujte a exportujte tělesa aplikace AutoCAD v souborech IFC.