Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnání verzí

Porovnání aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 s verzí 2017 a předchozími verzemi

Aplikace AutoCAD Civil 3D 2018 poskytuje výkonné nové nástroje, které vám pomohou optimalizovat návrhy, zlepšit kvalitu projektu, urychlit návrh detailů a optimalizovat zpracování.

Vyberte až 3 produkty, které chcete porovnat

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Data online map

Obsah tlakového potrubí (vylepšený)

Vytváření návrhových linií bez nutnosti vytvoření staveniště

Návrhová linie relativní výšky

Vytváření datových zkratek a referencí tlakové sítě

Vytváření projektů aplikace Vault na jakékoli úrovni pod pracovní složkou

Podpora tlakových sítí v aplikaci Vault

Správa datových zkratek za účelem opravy poškozených zkratek a nahrazení objektů DWG™

Zobrazení objektů projektů v aplikaci Vault, které existují v podsložkách v typu objektu

Vytváření datových referencí na objekty, které existují v jiných projektech aplikace Vault

Datová zkratka koridoru (datová reference) (vylepšená)

Centralizace správy a vylepšení vynucení standardů návrhu

Uložení datového referenčního povrchu do mezipaměti

Podsložky pomáhají uspořádat data modelu.

Přidání více datových referencí pomocí jednoduchého přetažení

Import potrubí a stavebních komunikací z aplikace InfraWorks 360

Export dat profilu do aplikace InfraWorks 360

Uložení souborů a souborů závislostí do služby A360

Export dat do formátu KML a KMZ

Výměna dat mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a InfraWorks 360

Import a export souborů IFC (Industry Foundation Class)

Umožňuje uživateli vytvořené definice sad vlastností.

Integrované pracovní postupy okružní křižovatky s aplikací InfraWorks 360

Přidání tlakových sítí do listů vytvoření situací

Vytváření listů půdorysu a profilu

Ukládání dotazů zaměření a jejich otevření v Tvůrci dotazů zaměření

Export a import souborů dotazů zaměření pro opakované použití

Objekt mračna bodů

Kontextové uživatelské rozhraní mračna bodů

Podpora mračen bodů zpracovaných v aplikaci ReCap (.RCS, .RCP)

Vytvoření povrchu z mračna bodů

Vytvoření těles aplikace AutoCAD z povrchů TIN

Volný kružnicový výškový oblouk, volný parabolický výškový oblouk, další možnosti

Odemknutí a změna typů vazeb výškových oblouků

Prodloužení pevných a plovoucích entit profilu

Možnosti určování způsobu ukotvení geometrie návrhu profilu

Promítání těles do zobrazení profilu

Dynamické profily odsazení

Připojené trasy

Editor polygonového pořadu

Výběr cílových objektů pro koridor z externích referencí

Extrahování těles koridorů

3D plochy pro koridory ve výkazu výpočtu kubatur

Zachování existujících cílových objektů koridorů při nahrazování podsestavy

Možnosti frekvence koridoru pro zakřivené části základen a odsazení

Určení narůstání stop příčného řezu

Kontrola délky rozhledu

Nové soubory kritérií návrhu

Výběr tras podle hladin, které se použijí jako šířky a cílové objekty

Přenos okružních křižovatek do aplikace AutoCAD Civil 3D z aplikace InfraWorks 360

Využití koridoru pro návrh objektů staveniště

Modelování tvarů na vnitřních/vnějších rozích návrhu

Extrahování pracovního postupu návrhové linie koridoru

Automatizace přiřazení dat vlastností k tělesům koridoru

Začištění rohů pro koridory

Přiřazení rozpočtových položek k součástem tlakových sítí v seznamu součástí

Správa seznamu materiálů a materiálů pro skupiny stop příčných řezů

Vytvoření příčných řezů promítnutých těles aplikace AutoCAD

Vytvoření rozřezaných těles potrubních sítí

Řízení směru příčných řezů v zobrazení příčných řezů

Odsazení geometrie

Zobrazení cílových parametrů v náhledu

Použití nastavení osy otáčení dostupného pro použití klopení vozovky nebo převýšení koleje na spojnici

Typy vstupních/výstupních parametrů pro použití klopení vozovky

Karta převýšení koleje pro zobrazení účinku převýšení koleje u podsestavy koleje

Podpora geometrie smyčky

Vytváření tlakových sítí z objektů

Úprava několika součástí tlakových sítí v zobrazení půdorysu posunutím nebo přesunutím

Úprava několika součástí tlakových sítí v zobrazení profilu podle sklonu nebo výšky

Otočení roviny kompasu pomocí nastavení kompasu 3D rovina

Otočení tlakových potrubních tvarovek a armatur (model) pomocí uzlu otočení

Přidání tlakových sítí do zobrazení příčných řezů

Zobrazení křížení potrubí v zobrazení profilu

Seřazení seznamu součástí tlakových sítí podle velikosti 

Vytvoření těles aplikace AutoCAD z tlakových potrubních sítí

Vytvoření těles aplikace AutoCAD z potrubních sítí

Vytvoření vyloučených povodí

Stanovení rozměrů a analýza potrubí

Přidání tabulek potrubí tlakové sítě, potrubních tvarovek a armatur

Přesazení popisků kódů bodů koridoru

Popisky referencí objektů lze změnit na paletě vlastností.

Ovládání referenčních textových objektů popisků na paletě vlastností

Popisky zobrazení profilu křížení potrubí a tlakového potrubí

Popisky tlakového potrubí v zobrazeních příčných řezů

Přidání dat sady vlastností k popiskům