Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnat produkty

Porovnání aplikace Civil 3D s aplikací AutoCAD a dalšími produkty

Porovnejte aplikaci Civil 3D s aplikacemi AutoCAD, Infrastructure Design Suite, InfraWorks 360 a dalším stavebním softwarem společnosti Autodesk. Prozkoumejte propojené pracovní postupy BIM pro aplikaci Infrastructure.

Vyberte až 3 produkty, které chcete porovnat

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Rychlejší provádění iterací návrhů a omezení oprav na minimum díky inteligentnímu 3D modelu

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Vytváření návrhů a výkresů CAD a propojení pracovních postupů používaných ve stolních počítačích s mobilními zařízeními

Přesnější přehled o projektech infrastruktury s lepší dostupností a možnostmi provádění akcí

Zlepšení kvality, produktivity a správy majetku s rozsáhlým přístupem k mapovým datům

Rozhodování v reálném kontextu a zlepšení výsledků projektů infrastruktury

Vyhodnocení proveditelnosti stavby a návrhu před zahájením výstavby pro lepší výsledky projektu

Ve stručnosti

 • Vytváření inteligentních 3D modelů
 • Rychlejší provádění iterací návrhů prostřednictvím dynamických aktualizací návrhů
 • Vytváření stavební dokumentace
 • Vytváření působivých návrhů CAD
 • Zrychlení tvorby dokumentace a detailů
 • Propojení pracovních postupů ve stolních počítačích, cloudu a mobilních zařízeních
 • Získání přesnějšího přehledu o projektech stavební infrastruktury s možnostmi jejich úprav pomocí možností stavby, konstrukce, vybavení, analýzy a vizualizace založených na modelu
 • Získání širokého přístupu k mapovým datům GIS a CAD
 • Aplikace standardů pomocí inteligentních modelů a nástrojů CAD
 • Navrhování v reálném kontextu
 • Zlepšení výsledků projektů infrastruktury
 • Lepší správa informací díky slučování a propojování dat
 • Vyhodnocování projektů před zahájením výstavby, detekce a správa kolizí
 • Provádění simulací a pokročilé konstrukční analýzy

Za nejnovější software pro osobní počítače, osobní webovou technickou podporu, možnost používání předchozích verzí a přístup k vybraným cloudovým a softwarovým službám plaťte podle toho, jak je skutečně využíváte, a snižte si tak počáteční náklady. Získejte další informace.

Měsíční    

Čtvrtletní    

Roční    

Víceleté (dvouleté)    

Víceleté (tříleté)    

Přístup k datům a jejich výměna    

Data zaměření    

Modelování povrchu    

Vytváření základních map    

Možnosti reálných snímků a mračen bodů    

Vytváření povrchů z mračen bodů    

Práce ve skutečných souřadnicových systémech    

Komplexní 2D a 3D nástroje CAD    

Dynamické aktualizace    

Modelování koridorů    

Výstup a analýza modelování koridorů    

Tlakové potrubní sítě    

Gravitační potrubní sítě    

Dokumentace potrubní sítě    

Zemní těleso    

Navrhování parcel    

Modelování mostů    

Tvorba detailů konstrukcí mostů a tunelů    

Geotechnické modelování    

Rozvržení železniční trati    

Použití nástrojů založených na modelu pro veřejné sítě    

Vytváření 3D modelu existujícího prostředí    

Možnosti náčrtů a rozvržení pro návrhy    

Vytváření více projekčních návrhů v kontextu    

Dynamické propojení návrhu s dokumentací    

Normy kreslení    

Stavební dokumentace    

Zobrazení příčnách řezů a detailů    

Vytváření map    

Zprávy a tabulky    

Geoprostorová analýza    

Analýza dešťové a odpadní kanalizace    

Analýza modelu povrchu    

Vizuální analýza    

Analýza řek a záplav    

Vytváření vysoce kvalitních vizualizací    

Analýza stínů a osvětlení    

Fotorealistické rendrování modelu    

Zemní práce    

Výpočet kubatur a materiálu    

Spolupráce prostřednictvím cloudu    

Datové zkratky a odkazy    

Detekce a správa kolizí