Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Případové studie

Zkušenosti uživatelů aplikace AutoCAD Civil 3D

Podívejte se, jak zákazníci společnosti Autodesk používají aplikaci AutoCAD Civil 3D pro projektování, analýzu a simulaci staveb.

Huitt-Zollars

Společnost Huitt-Zollars používá aplikaci AutoCAD Civil 3D, aby výrazně snížila náklady na projekt výstavby silnice v Jižní Kalifornii.

 Huitt-Zollars – zkušenosti zákazníka


Comuna Ingenieria

Díky aplikaci AutoCAD Civil 3D navrhuje společnost Comuna (Guadalajara, Jalisco, Mexiko) zemní práce, sítě pro dodávky vody a sítě pro odvod dešťové vody / sítě dešťové kanalizace za poloviční dobu.

 Comuna Ingenieria – zkušenosti zákazníka


Morrison Shipley

Aplikace Civil 3D umožňuje společnosti Morrison-Shipley provádět dynamické úpravy v modelu s jistotou, že se změny automaticky projeví v projektových výkresech.

 Morrison-Shipley – zkušenosti zákazníka


Kelprojektas

Společnost Kelprojektas optimalizuje proces návrhu a spolupráci pomocí aplikace Civil 3D a softwaru pro správu dat Vault.

Videofilm (3:53 min)


Bolton & Menck

Společnost Bolton & Menck dokáže splnit velmi přísný termín odevzdávky do pěti týdnů v případě plánu řešení problematiky dešťové vody v rámci celého města tím, že pomocí aplikací Civil 3D a Autodesk Storm and Sanitary Analysis dokončí modelování o 50 % rychleji.

 Bolton & Menck – zkušenosti zákazníka


NMDOT

Aplikace Civil 3D pomáhá společnosti NMDOT zvýšit produktivitu a kvalitu minimalizací časově náročných a často chybových ručních aktualizací výkresu.

 NMDOT – zkušenosti zákazníka