Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Popisky a dokumentace prostorů

Automaticky přidávejte poznámky ke každé místnosti v architektonickém výkresu doplněné o plochy místností. Pokud změníte ohraničující prvky, prostory se automaticky aktualizují. Díky tomu ušetříte čas a vaše dokumentace bude přesnější. Definice prostorů mohou zahrnovat odsazení od ohraničujících prvků na základě předvolených nebo vámi definovaných pravidel. Výpočty plochy tak mohou vycházet z různých oborových norem, například BOMA, DIN nebo SIS.

Ke každé místnosti v architektonickém výkresu přidejte automaticky popisek s plochou místnosti.