Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Řezy a pohledy (vylepšené)

Nyní můžete v externích referencích na nejvyšší úrovni vybrat objekty a upravit je pomocí příkazu Upravit živý řez. Nové nastavení Vlastnosti pro výsledný 2D řez/pohled vynutí při otevření výkresu obnovení tohoto řezu/pohledu. K linii řezu byly navíc přidány stavy uzlů, které vám umožní ji měnit.

Vytvářejte a aktualizujte 2D řezy prostřednictvím zjednodušeného dialogu. Chcete-li vytvořit řez, nakreslete linii řezu. Aplikace AutoCAD Architecture vygeneruje 2D řez na základě objektů, které jsou automaticky zahrnuty do hranice linie řezu. Ještě větší kontroly dosáhnete, když přidáte a vyloučíte další objekty.