Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Hlášení neplatného použití

Všechny informace jsou anonymní a důvěrné a budou použity pouze oddělením License Compliance společnosti Autodesk a externím právním poradcem společnosti Autodesk. 

Ano Ne
Ano Ne Nevím.