Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Licence Autodesk

Jak spravovat softwarové komponenty

Co je správa SAM?

Správa softwarových komponent (SAM) je postup správy životního cyklu softwarových komponent v rámci celé organizace.

Propracované postupy SAM pomáhají firmám spravovat všechny typy licencí a brání nesouladu s předpisy. Pomáhá zjistit nedostatečné nebo nadměrné nasazení licencí a může tak pomoci ušetřit firemní náklady.

Správa SAM však neslouží jen k prevenci nesouladu s předpisy. Pomáhá chránit vaši práci, zajistit produktivitu a rozumné podnikání.

Tři kroky ke správě SAM

Develop policies

1) Vytvoření zásad a postupů

Zaveďte zásady a postupy pro odpovědnou správu softwaru. V rámci nich můžete zavést například proces pro centralizovaný nákup a zveřejnění firemních zásad používání softwaru.

2) Audit instalovaného softwaru

Porovnejte inventář programů s tím, co je povoleno v rámci vašich oprávnění, abyste mohli zjistit, co je v souladu a co nikoli. Tak můžete identifikovat i zastaralý nebo nepotřebný software.

3) Ustanovení plánu rutinních auditů

Naplánujte pravidelné interní audity, aby bylo možné ověřit, zda vaše firma nadále dodržuje předpisy, i když se mění nebo rozvíjí.

Další informace o správě softwaru

Organizace BSA (Software Alliance) vytvořila seznam doporučených postupů a odvětvových norem pro správu SAM. Začněte s chytrou správou softwaru ještě dnes.