Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Informace k softwarovému pirátství

 • Co je to softwarové pirátství?

  Softwarové pirátství je, když dojde k jedné z následujících situací:

  • Software je upravený nebo hacknutý.
  • Klíče nebo účty jsou zkopírovány nebo prodány.
  • Využití není v souladu s licenčními podmínkami použití – například je software zkopírován nebo používán ve více počítačích, než kolik licence umožňuje.

  Softwarové pirátství vystavuje firmy a spotřebitele bezpečnostním hrozbám, jako je malware, a může vést ke snížení efektivity v organizacích. Záruka a podpora od společnosti Autodesk se vztahuje pouze na originální a legálně licencovaný software od společnosti Autodesk, v jehož rámci získáte přístup k nejnovějším funkcím, bezpečnostním aktualizacím, předchozím verzím a dalším výhodám.

 • Jaká jsou rizika používání neplatného softwaru?

  Používání neplatného softwaru přináší rizika pro jednotlivce i organizace. Neplatný software mohl být upraven nebo může obsahovat škodlivý kód. To může vést k různým problémům:

  • Zvýšené riziko vystavení malwaru, které mohou zničit nebo ohrozit data včetně vaší práce.
  • Zvýšení šance nesprávného fungování softwaru nebo jeho naprosté selhání, což může vyvolat problémy se zabezpečením, kvalitou nebo integritou vašich projektů, procesů, produktů nebo konstrukcí.
  • Omezený přístup k podpoře pro zákazníky, aktualizacím, technické dokumentaci atd.

  Používání neplatného softwaru vás i společnost ohrožuje také z hlediska porušení autorských práv nebo jiných potenciálních zákonných nároků. To může vést k občansko-právní žalobě nebo trestnímu stíhání.

 • Jak společnost Autodesk brání používání neplatného softwaru?

  Společnost Autodesk se účastní mnoha programů, které pomáhají chránit jednotlivce i organizace před riziky souvisejícími
  s neplatným softwarem.

  • Vzděláváme koncové uživatele a organizace o výhodách používání originálního softwaru Autodesk, včetně toho, že jim poskytujeme informace o správě softwarových komponent (SAM), které pomáhají firmám spravovat jejich licence na software, a podporu, jejíž pomocí mohou zákazníci požádat o pomoc a radu ohledně používání softwaru.
  • Na vyšetřování prodeje a používání neplatného softwaru spolupracujeme s různými organizacemi, jako je například BSA (Software Alliance).
  • Proti neautorizovaným prodejcům produktů Autodesk v oblíbených kamenných a internetových obchodech podnikáme kroky.
  • Prošetřujeme anonymní hlášení o podezřelých prodejcích a uživatelích neplatného softwaru.
  • Podporujeme technické programy, jako je například testování ověřování, které zákazníkům pomáhají pochopit stav jejich softwaru.
 • Existuje zákonná rizika používání neplatného softwaru Autodesk?

  Používání neplatného softwaru je projevem porušení autorských práv. To může vést k občansko-právním žalobám nebo trestním postihům. Kromě toho podmínky používání společnosti Autodesk vyžadují, aby všichni zákazníci používali software Autodesk
  v souladu se všemi příslušnými zákony, a dále zakazují jakýkoli čin neoprávněného používání, přístupu nebo reprodukce.

 • Jak mohu zjistit, zda používám originální software? Jak může pomoci společnost Autodesk?

  Existuje několik různých možností, jak si mohou jednotliví uživatelé a organizace zkontrolovat legálnost softwaru. Zavedení postupů správy softwarových komponent (popsaných níže) nabízí přehled používaných licencí. Kromě toho může společnost Autodesk uživatelům neplatného softwaru rozesílat oznámení a v souladu s podmínkami používání společnosti Autodesk může také provádět kontroly licencí.

 • Je možné verze softwaru Autodesk pro vzdělávací instituce a pro studenty používat ke komerčním účelům?

  Ne. Licence na produkty Autodesk pro vzdělávací instituce a studenty nelze používat pro komerční a profesní účely, pro účely komerčního školení ani pro jiné zištné účely. Pokud používáte verze pro vzdělávací instituce nebo studenty ke komerčním účelům, na adrese www.autodesk.cz najdete informace o tom, jaké jsou možnosti zakoupení příslušného produktu.

 • Mohu používat můj software na cestách?

  S předplatným nebo plánem údržby můžete software používat kdekoli – doma, v práci nebo na cestách. Přečtěte si více informací o cestovních právech pro předplatné a plány údržby.

Informace o originálním softwaru

 • Co je originální software Autodesk?

  Originální software Autodesk je legálně licencovaný software zakoupený přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného prodejce. Originální software Autodesk bude fungovat dle produktové dokumentace a podmínek používání a nevykazuje zranitelnost, která se objevuje u nelegálního softwaru.

 • Co mám dělat, pokud mám nelegální software?

  Společnost Autodesk doporučuje odinstalovat nelegální software a zakoupit originální software přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného prodejce. Pokud máte informace týkající se prodejce nelegálního softwaru, můžete podat hlášení, aby společnost Autodesk mohla přijmout opatření.

 • Jak mohu nahlásit podezřelé používání neplatného a nelegálního softwaru Autodesk?

  Podezřelé používání nelegálního softwaru můžete nahlásit anonymně zde.

 • Jak k tomu mohlo dojít?

  Bohužel je snadné nevědomě zakoupit nelegální software. Neautorizovaní prodejci často vystupují jako autorizovaní prodejci a prodávají nelegální software s velkými slevami. Jiní prodejci často prodávají nelegální software spolu s počítačovým hardwarem. Software Autodesk vždy kupujte přímo ze stránky Autodesk.cz nebo od autorizovaného prodejce.

Správa softwarových komponent

 • Co je správa softwarových komponent (SAM)?

  Správa softwarových komponent (SAM) umožňuje uživatelům spravovat softwarové komponenty od nákupů a nasazení až po aktualizace a nahrazování. Propracované postupy správy SAM vám i organizacím pomáhají spravovat licenční podmínky a brání používání nelegálního softwaru. Správa SAM může také snížit náklady díky zjištění nedostatečného nebo nadměrného nasazení licencí.

 • Může mi společnost Autodesk se správou softwarových komponent pomoci?

  Ano, další informace najdete na stránce www.autodesk.cz/genuine/software-asset-management.

Audity softwaru (kontrola licencí)

 • Jak společnost Autodesk rozhoduje, kdy bude provádět audit nebo kontrolu licencí?

  Každý rok kontaktujeme určitý počet předplatitelů produktů Autodesk, abychom ověřili a potvrdili soulad s příslušnými licenčními podmínkami. Takové kontroly ověření mohou pomoci také zákazníkům vyhodnotit a maximalizovat využití jejich předplatného
  u společnosti Autodesk. Zákazníci se pro takové kontroly vybírají na základě různých kritérií včetně informací o registraci a aktivaci předplatného.

 • Jak mohu zjistit, zda byla moje organizace vybrána pro audit nebo kontrolu licencí?

  Společnost Autodesk bude kontaktovat zákazníky, kteří byli vybráni pro audit nebo kontrolu licencí, a zapojí je do celého procesu – od prvotního šetření až po řešení.

Licenční služba Autodesk

 • Co je Licenční služba Autodesk?

  Licenční služba Autodesk kontroluje určité typy neplatného softwaru Autodesk. Pokud je zjištěn neplatný software, služba může informovat uživatele prostřednictvím oznámení s možnostmi řešení problému.

 • Co se stane, pokud budu zprávy od Licenční služby Autodesk ignorovat?

  Oznámení se budou zobrazovat, dokud problém nevyřešíte.

 • Mohu odebrat (nebo zakázat) Licenční službu Autodesk?

  Licenční služba Autodesk je navržena tak, aby zůstala na místě tak dlouho, dokud budou službou zjištěny v zařízení produkty společnosti Autodesk. Jakmile již nebudou produkty společnosti Autodesk zjištěny, služba bude automaticky zakázána.