LICENCE AUTODESK

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Informace k softwarovému pirátství

Softwarové pirátství je, když dojde k jedné z následujících situací:

 • Software je upravený nebo hacknutý.
 • Klíče nebo účty jsou zkopírovány nebo prodány.
 • Využití není v souladu s licenčními podmínkami použití – například je software zkopírován nebo používán ve více počítačích, než kolik licence umožňuje.

Softwarové pirátství vystavuje firmy a spotřebitele bezpečnostním hrozbám, jako je malware, a může vést ke snížení efektivity v organizacích. Záruka a podpora od společnosti Autodesk se vztahuje pouze na originální a legálně licencovaný software od společnosti Autodesk, v jehož rámci získáte přístup k nejnovějším funkcím, bezpečnostním aktualizacím, předchozím verzím a dalším výhodám.

Používání neplatného softwaru přináší rizika pro jednotlivce i organizace. Neplatný software mohl být upraven nebo může obsahovat škodlivý kód. To může vést k různým problémům:

 • Zvýšené riziko vystavení malwaru, které mohou zničit nebo ohrozit data včetně vaší práce.
 • Zvýšení šance nesprávného fungování softwaru nebo jeho naprosté selhání, což může vyvolat problémy se zabezpečením, kvalitou nebo integritou vašich projektů, procesů, produktů nebo konstrukcí.
 • Omezený přístup k podpoře pro zákazníky, aktualizacím, technické dokumentaci atd.

Používání neplatného softwaru vás i společnost ohrožuje také z hlediska porušení autorských práv nebo jiných potenciálních zákonných nároků. To může vést k občansko-právní žalobě nebo trestnímu stíhání.

Společnost Autodesk se účastní mnoha programů, které pomáhají chránit jednotlivce i organizace před riziky souvisejícími
s neplatným softwarem.

 • Vzděláváme koncové uživatele a organizace o výhodách používání originálního softwaru Autodesk, včetně toho, že jim poskytujeme informace o správě softwarových komponent (SAM), které pomáhají firmám spravovat jejich licence na software, a podporu, jejíž pomocí mohou zákazníci požádat o pomoc a radu ohledně používání softwaru.
 • Na vyšetřování prodeje a používání neplatného softwaru spolupracujeme s různými organizacemi, jako je například BSA (Software Alliance).
 • Proti neautorizovaným prodejcům produktů Autodesk v oblíbených kamenných a internetových obchodech podnikáme kroky.
 • Prošetřujeme anonymní hlášení o podezřelých prodejcích a uživatelích neplatného softwaru.
 • Podporujeme technické programy, jako je například testování ověřování, které zákazníkům pomáhají pochopit stav jejich softwaru.

Používání neplatného softwaru je projevem porušení autorských práv. To může vést k občansko-právním žalobám nebo trestním postihům. Kromě toho podmínky používání společnosti Autodesk vyžadují, aby všichni zákazníci používali software Autodesk
v souladu se všemi příslušnými zákony, a dále zakazují jakýkoli čin neoprávněného používání, přístupu nebo reprodukce.

Existuje několik různých možností, jak si mohou jednotliví uživatelé a organizace zkontrolovat legálnost softwaru. Zavedení postupů správy softwarových komponent (popsaných níže) nabízí přehled používaných licencí. Kromě toho může společnost Autodesk uživatelům neplatného softwaru rozesílat oznámení a v souladu s podmínkami používání společnosti Autodesk může také provádět kontroly licencí.

Ne. Licence na produkty Autodesk pro vzdělávací instituce a studenty nelze používat pro komerční a profesní účely, pro účely komerčního školení ani pro jiné zištné účely. Pokud používáte verze pro vzdělávací instituce nebo studenty ke komerčním účelům, na adrese www.autodesk.cz najdete informace o tom, jaké jsou možnosti zakoupení příslušného produktu.

S předplatným nebo plánem údržby můžete software používat kdekoli – doma, v práci nebo na cestách. Přečtěte si více informací o cestovních právech pro předplatné a plány údržby.

Informace o originálním softwaru

Originální software Autodesk je legálně licencovaný software zakoupený přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného prodejce. Originální software Autodesk bude fungovat dle produktové dokumentace a podmínek používání a nevykazuje zranitelnost, která se objevuje u nelegálního softwaru.

Společnost Autodesk doporučuje odinstalovat nelegální software a zakoupit originální software přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného prodejce. Pokud máte informace týkající se prodejce nelegálního softwaru, můžete podat hlášení, aby společnost Autodesk mohla přijmout opatření.

Podezřelé používání nelegálního softwaru můžete nahlásit anonymně zde.

Bohužel je snadné nevědomě zakoupit nelegální software. Neautorizovaní prodejci často vystupují jako autorizovaní prodejci a prodávají nelegální software s velkými slevami. Jiní prodejci často prodávají nelegální software spolu s počítačovým hardwarem. Software Autodesk vždy kupujte přímo ze stránky Autodesk.cz nebo od autorizovaného prodejce.

Správa softwarových komponent

Správa softwarových komponent (SAM) umožňuje uživatelům spravovat softwarové komponenty od nákupů a nasazení až po aktualizace a nahrazování. Propracované postupy správy SAM vám i organizacím pomáhají spravovat licenční podmínky a brání používání nelegálního softwaru. Správa SAM může také snížit náklady díky zjištění nedostatečného nebo nadměrného nasazení licencí.

Ano, další informace najdete na stránce www.autodesk.cz/genuine/software-asset-management.

Audity softwaru (kontrola licencí)

Každý rok kontaktujeme určitý počet předplatitelů produktů Autodesk, abychom ověřili a potvrdili soulad s příslušnými licenčními podmínkami. Takové kontroly ověření mohou pomoci také zákazníkům vyhodnotit a maximalizovat využití jejich předplatného
u společnosti Autodesk. Zákazníci se pro takové kontroly vybírají na základě různých kritérií včetně informací o registraci a aktivaci předplatného.

Společnost Autodesk bude kontaktovat zákazníky, kteří byli vybráni pro audit nebo kontrolu licencí, a zapojí je do celého procesu – od prvotního šetření až po řešení.

Licenční služba Autodesk

Licenční služba Autodesk kontroluje určité typy neplatného softwaru Autodesk. Pokud je zjištěn neplatný software, služba může informovat uživatele prostřednictvím oznámení s možnostmi řešení problému.

Oznámení se budou zobrazovat, dokud problém nevyřešíte.

Licenční služba Autodesk je navržena tak, aby zůstala na místě tak dlouho, dokud budou službou zjištěny v zařízení produkty společnosti Autodesk. Jakmile již nebudou produkty společnosti Autodesk zjištěny, služba bude automaticky zakázána.