UNIKÁTNÍ VÝZKUM | JAK SI STOJÍ DIGITALIZACE V ČESKÝCH PROJEKČNÍCH FIRMÁCH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

BIM v České republice významně upevňuje svoji pozici

Stavebnictví v posledních letech zažívá dynamický růst, rozvoj stavebních technologií, ale take naráží na nedostatek
kapacit. Tyto faktory ovlivňují všechny části dodavatelských řetězců. Jednou z cest ke zlepšení celkové situace je digitalizace.
Odborná veřejnost odhaduje, že digitalizace stavebnictví zaostává za strojírenstvím zhruba dvacet až třicet let.

Plné znění si můžete stáhnout po vyplnění vašich údajů.