• Česká republika

    Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ROZŠÍŘENÍ

Panamského průplavu

Průplav je považován za jeden ze sedmi divů technické civilizace. I sto let po svém otevření je Panamský průplav důležitou zkratkou mezinárodních obchodních cest. Téměř polovina nákladních lodí jím však v současnosti nemůže kvůli své velikosti proplout.

Letos se vše změní díky společnosti MWH Global, která dokončí rozšíření průplavu.

sdílet tuto studii:

Přehrát videofilm

Videofilm publikován se svolením společnosti Radiant Features

 

 


MONUMENTÁLNÍ
PROJEKT

 

V roce 2009 začala stavební společnost MWH Global plánovat jeden z největších a nejnáročnějších stavebních projektů na světě, rozšíření Panamského průplavu.

Nově navržený průplav pojme téměř trojnásobek lodí. A to je zásadní krok kupředu. Při velkolepém projektu v hodnotě
6 miliard dolarů s plánovaným otevřením v letošním roce se využilo tolik oceli, kolik by stačilo na postavení 26 Eifellových věží, a 190 000 tun betonu postačujících ke zbudování siluety významného města.

Nejčastější dotazy

 

Nejčastější dotazy

Co je Panamský průplav?

Jedná se o 77 kilometrů dlouhý průplav spojující Atlantský a Tichý oceán.

Proč byl Panamský průplav vybudován?

Průplav byl postaven, aby se zrychlila bezpečná přeprava zboží mezi dvěma pobřežími a snížily se náklady.

Kdo vybudoval Panamský průplav?

První pokus učinila Francie na konci 19. století, ale průplav byl postaven až Spojenými státy americkými v letech 1904–1914.

 

1,8 MILIARD DOLARŮ

KAŽDOROČNĚ VYBRANÉ MÝTNÉ

 

140

POČET OBCHODNÍCH TRAS VEDOUCÍCH PRŮPLAVEM

 

VÍCE NEŽ 1 MILION

POČET LODÍ, KTERÉ PRŮPLAVEM PROPLULY OD JEHO OTEVŘENÍ

 

8–10 HODIN

ČAS POTŘEBNÝ K PŘEKONÁNÍ PRŮPLAVU

VÝZVA

Panamský průplav se zdvihá do výšky 26 metrů nad hladinou moře. To je téměř výška devítipodlažní budovy.

Na jedné straně průplavu vpluje loď do plavební komory, kterou si můžeme představit jako obrovský výtah pro lodě. Jakmile je loď uvnitř komory, voda z umělého jezera se přečerpá do komory a loď se zvedne. Plavidlo se přeplaví přes průplav a na druhé straně je pomocí dalších plavebních komor vráceno zpět na úroveň oceánu.

Na stavební a konstrukční inženýry čekal nesnadný úkol – navrhnout způsob, jak zvednout dnešní obrovské lodě dlouhé více než 300 metrů a vysoké více než 12 metrů a přepravit je přes průplav zpět do oceánu, aniž by došlo k poškození okolního prostředí. Společnost MWH Global tuto výzvu přijala.

TICHÝ OCEÁN

GATÚNSKÉ JEZERO
26 metrů

ATLANTSKÝ
OCEÁN

Fotografie publikována se svolením agentury Panama Canal Authority

PROJEKT

Rozšíření stávajících kanálů:
Rozšíření o 21,3 metrů
Prohloubení o 5,4 metrů
Prodloužení o 121 metrů

 

Vytvoření nového kanálu se třemi novými plavebními komorami na obou stranách

 

Zvýšení maximální provozní hladiny Gatúnského jezera, hlavního zdroje vody pro plavební komory

Fotografie publikována se svolením agentury Panama Canal Authority
Fotografie publikována se svolením agentury Panama Canal Authority
STŘET
S REALITOU

Kolik inženýrů je zapotřebí k rozšíření průplavu? Více než 400 a všichni jsou pod velkým tlakem, aby se vše včas stihlo.

U projektu takového rozsahu a důležitosti musí práce probíhat na více úrovních najednou. Výkopové práce bylo nutné začít před dokončením návrhů. Pomocí softwaru pro návrhy inženýrských staveb a softwaru pro informační modelování budov zmapoval tým společnosti MWH Global staveniště a provedl detekci kritických kolizí, která ušetřila tisíce hodin oprav a miliony dolarů.
 

POČET INŽENÝRŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PROJEKTU

 

METRŮ KRYCHLOVÝCH VYTĚŽENÉ ZEMINY

 

VÝŠKA JEDNÉ PLAVEBNÍ KOMORY

 

HLOUBKA KANÁLŮ

„Největší výzvou je splnění vysokých požadavků na výsledné návrhy. Jedná se přece o Panamský průplav, a proto si nemůžeme dovolit udělat chybu. A čas nám rychle ubíhá.“

– Mike Newbery, vedoucí projektu, MWH Global

Illustration of boat in canal
Illustration of boat in canal

UDRŽITELNÝ STAV V BUDOUCNU

Může být tak obrovský projekt zároveň minimalistický?

Musel být. Gatúnské jezero neslouží pouze plavebním komorám, ale je také hlavním zdrojem pitné vody v Panamě. Společnost MWH Global musela najít řešení, jak zásadně snížit množství sladké vody, která je nutná k fungování průplavu, a zároveň jak průplav rozšířit, což vyžaduje mnohem větší spotřebu vody.

Jak dosáhli takového výsledku?

Společnost MWH Global vybudovala tři nové vodní nádrže, jejichž velikost nemá ve světě obdoby, a nyní bude možné:

RECYKLOVAT 60 % VODY POUŽITÉ V PLAVEBNÍCH KOMORÁCH
SNÍŽIT MNOŽSTVÍ POUŽITÉ VODY O 7 %, I PŘESTOŽE JSOU NOVÉ PLAVEBNÍ KOMORY 1,5KRÁT VĚTŠÍ NEŽ PŮVODNÍ KOMORY
ZDVOJNÁSOBIT KAPACITU PRŮPLAVU A ZVÝŠIT OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VODY
...a uspokojit zástupy obyvatel Panamy.

ZÁSADNÍ
PROMĚNA

Panamský průplav změnil způsob obchodování. A díky společnosti MWH Global to dokáže znovu.

Rozšíření Panamského průplavu je celosvětovým závazkem s dopadem na místní prostředí. Odhaduje se, že panamská ekonomika zaznamená do roku 2025 osminásobný nárůst. Rozšíření průplavu bude mít ovšem dopad i daleko za hranice Panamy.

Větší lodě potřebují větší přístavy. Větší lodní náklady s sebou přinesou více pracovních příležitostí. Celkové náklady na námořní přepravu se sníží a celosvětový obchod se zbožím, obilím a přírodními zdroji se posílí.

Díky propojení přípravy návrhů s použitými technologiemi a velmi úzké spolupráci nadnárodních společností se tak může panamská oblast a celý svět těšit na lepší budoucnost. Znamená to počátek nového celosvětového řádu? Na odpověď si musíme počkat, mezitím ale přivítejme budoucnost nové tvorby.

 

Získejte další informace o některých produktech, které společnost MWH Global použila při tvorbě návrhů rozšíření Panamského průplavu

 
 

Sdílet tuto studii: