Poskytla společnost Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group prezentuje svou představu dokonale mobilního vozidla

BUDOUCNOST VÝROBY

 

SDÍLET TENTO PŘÍBĚH:

New Horizons Studio, součást společnosti Hyundai Motor Group, posouvá hranice navrhování vozidel svým konceptem Elevate – vozidlem, které dokáže chodit. Futuristické čtyřkolové vozidlo, které se dokáže transformovat na čtyřnohý stroj a překonávat tak různorodý terén, by mohlo najít uplatnění u záchranářů nebo v dopravě lidí s omezenou pohyblivostí. Tým studia ve spolupráci s návrhářským studiem Sundberg-Ferar dokázal pomocí technologie generativního návrhu snížit hmotnost a zvýšit odolnost tohoto automobilového konceptu.