DECATHLON

Digitalizace pomáhá této globální společnosti zaměřující se na sportovní zboží vytyčit si cestu k udržitelnosti

STATE OF DESIGN & MAKE

Sdílet tento příběh

 

Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Využívejte technologie a inovace na podporu planety a transformujte návrh a výrobu.

Aby společnost Decathlon, která je globálním gigantem v oblasti sportovního zboží, dosáhla svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti do roku 2026, využívá technologických řešení k přijetí udržitelných postupů pro navrhování a vývoj produktů, transformaci produktů a činností a správu dodavatelského řetězce. Během toho společnost zmenšuje množství odpadu, snižuje náklady a získává věrnost zákazníků, kteří se rozhodují pro nákup na základě toho, co je dobré pro naší planetu. To ukazuje, jak snahy o dosažení udržitelnosti mohou společnostem pomoci nejen splnit jejich ekologické cíle, ale také zvýšit jejich obchodní hodnotu.

Dva lidé stavící stan na útesu s výhledem na jezero.

Společnost Decathlon navrhuje a vyrábí výrobky určené pro desítky sportů a neustále se snaží inovovat svou nabídku tak, aby byla udržitelná a cenově dostupná. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Dosažení udržitelnosti je týmová práce

Společnost Decathlon, přední světový návrhář, výrobce a prodejce sportovního zboží, klade udržitelnost na první místo svých hodnot jako sportovní společnosti – aby zajistila, že její aktivity nebudou poškozovat „naše společné hřiště“.

Cílem desetiletého plánu udržitelnosti společnosti je snížit absolutní emise skleníkových plynů (tCO2e) z prodejen a skladů o 90 % a snížit přímé i nepřímé emise do roku 2026 oproti výchozímu roku 2016. Mezi další cíle pro rok 2026 patří dosažení 100% spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů v prodejnách i skladech, 100 % výrobků navržených tak, aby snižovaly svůj ekologický dopad, a 100 % opravitelných výrobků opravených buď v dílnách společnosti Decathlon, nebo u jejích zákazníků. Může se to zdát ambiciózní, ale společnost Decathlon dokazuje, že vytvoření kultury, která podporuje inovace a technologie, umožňuje dosáhnout vysokých cílů v oblasti udržitelnosti – a že tyto cíle se mohou protínat s dlouhodobým obchodním přínosem.

„Udržitelnost je hlavní prioritou,“ říká Charles Cambianica, vedoucí projektu pokročilého designu ve společnosti Decathlon, „ale už víme, že ekologický design nestačí. Musíme usilovat o ekologické inovace – což znamená znovuobjevit způsob, jakým podnikáme, a snížit nejen CO2 na každý výrobek, ale i globální CO2 stopu společnosti.“

Stále více představitelů obchodních společností po celém světě, kteří zastupují společnosti, jež navrhují a vytvářejí místa, předměty a zážitky, si totiž uvědomuje obchodní důvody pro udržitelnost. V globální výzkumné zprávě společnosti Autodesk 2023 State of Design & Make (angličtina), 80 % respondentů uvedlo, že zlepšování postupů udržitelnosti je dobrým dlouhodobým obchodním rozhodnutím, a stejné procento respondentů uvedlo, že na ně zákazníci tlačí, aby definovali a plnili cíle udržitelnosti.

„Nejde jen o to, že se musí změnit materiál,“ říká Cambianica, „jde také o náš způsob designování, jelikož naším cílem je snížit uhlíkovou stopu všech našich výrobků. V porovnání s předchozím způsobem práce se společnost musela u každého procesu vrátit na začátek.“

Zaměstnanci kontrolují vystavenou obuv v prodejně společnosti Decathlon.

Decathlon vlastní více než 1 700 prodejen po celém světě, které jsou součástí vertikální obchodní operace, jež společnosti poskytuje větší kontrolu nad dodavatelským řetězcem a umožňuje vyrábět výrobky blíže k zákazníkovi. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Vertikální výhoda

Společnost Decathlon, která je zastoupena ve více než 70 zemích, se zrodila v létě roku 1976, kdy se skupina sportovních nadšenců rozhodla otevřít obchod, kde by lidé mohli najít všechny sporty pod jedinou střechou. Značka Decathlon, která je dnes uznávaná po celém světě, se poprvé objevila na kovově šedém kole. Odtud začala cesta společnosti k digitalizaci s několika důležitými organizačními předěly.

Po celá desetiletí si společnost udržovala přísnou kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem, a to z dobrého důvodu, říká Cambianica. V prvních letech své existence rostla společnost Decathlon působivou rychlostí. Zatímco poptávka zákazníků rostla, potíže se získáváním dílů pro jízdní kola od distributorů rychle vedly ke zpožděním. Ve snaze zabránit dalším dopadům na zákazníky převzala společnost kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem. Odhadla (správně), že navrhování, testování a výroba každého výrobku ve vlastní režii jí přinese konkurenční výhodu v podobě větší kontroly nad rychlostí a kvalitou výroby – a umožní jí lépe porozumět potřebám i problémům zákazníků.

„Velmi tvrdě se zasazujeme o vytvoření ekosystému, ve kterém jsou naše výrobky vyráběny co nejblíže zákazníkovi,“ říká Cambianica. „To je něco, co má velký dopad na dodavatelský řetězec. Pokud chcete vyrábět blíže, pak k tomu potřebujete průmyslovou stopu.“

Dnes se výhody tohoto včasného rozhodnutí projevují. Společnost Decathlon nyní vlastní více než 1 700 prodejen po celém světě a zaměstnává 105 000 lidí v provozu, který zahrnuje desítky sportovních jednotek, z nichž každá má vlastní rozpočet na výzkum a vývoj a vlastní náplň, sjednocenou na třech pilířích: výkon, cena a ohleduplnost k životnímu prostředí. „Téma udržitelnosti tak či onak převažuje v každé z těchto jednotek,“ uvádí Cambianica.

Průběh zobrazující malé plastové pelety, recyklovanou polyesterovou přízi vyrobenou z recyklovaného plastu, recyklovanou polyesterovou tkaninu a batoh vyrobený z recyklované polyesterové tkaniny.

Společnost Decathlon používá udržitelné materiály, včetně recyklovaného polyesteru vytvořeného z plastových lahví, které jsou roztaveny, extrudovány jako příze a utkány do tkaniny, která se používá na výrobky, jako jsou batohy. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Výběr materiálů je pouze začátek

Kromě své role vedoucího projektu pokročilého designu působí Cambianica také jako designový ředitel pro divizi zdraví, běhu a chůze společnosti – dohlíží na několik projektů na vrcholu dvojího úsilí společnosti o zvýšení udržitelnosti při zavádění designového softwaru. „V současné době existuje mnoho různých iniciativ týkajících se modelování v CAD nebo digitální tvorby s využitím mnoha různých aplikací a někdy není snadné tyto procesy skloubit,“ říká Cambianica. „Domnívám se, že v oblasti standardů musíme jít ještě dál a vytvořit páteř digitálního řetězce, neboť víme, že když to uděláme správně, vytvoří to řadu výhod.“

Na prvním místě seznamu je přehodnocení strategie společnosti Decathlon v oblasti designu obuvi. Při vytváření svrchních částí a středních částí podrážek pro některé řady obuvi experimentuje tým vedený Cambianicou s „monomateriály“, jako je termoplastický polyuretan (TPU).

Na trhu je dnes mnoho bot vyráběných z recyklovaných materiálů označováno jako ekologicky šetrné, ale je velmi obtížné je rozložit a znovu recyklovat. TPU lze přeměnit na pelety a opakovaně je používat, což nabízí potenciální řešení tohoto problému. Samotná volba materiálu však společnost Decathlon k jejím cílům v oblasti udržitelnosti nedovede. I začleněním pokročilých materiálů do návrhů obuvi a oděvů lze dosáhnout pouze 25–30% snížení emisí CO2 oproti předchozím materiálovým postupům, říká Cambianica.

Rendrování zjednodušeného designu závodního kola s rámem vyvinutým pomocí generativního designérského softwaru.

Rendrování koncepčního kola Van Rysel ukazuje generativně designovaný titanový rám. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Technologie otevírá nové možnosti pro udržitelný design a vývoj výrobků

Společnost Decathlon také zkoumá způsoby, jak navrhovat a vyrábět výrobky efektivněji a udržitelněji pomocí generativního designu a 3D tisku – počínaje lehkými jízdními koly, která běžně používají karbonová vlákna. „Výroba uhlíkových vláken je neekonomická a jejich recyklace obtížná,“ uvádí Cambianica. „Chtěli jsme navrhnout rám jízdního kola, který by byl současně lehký z hlediska hmotnosti i dopadu na životní prostředí.“ On i jeho tým věřili, že vysoce výkonná kola značky Decathlon Van Rysel by mohla být uvedena na trh s recyklovatelným titanovým rámem podobné hmotnosti a odolnosti, který by snížil spotřebu materiálu a snížil emise uhlíku.

Koncepční kolo Van Rysel PNPL 3.0, vyrobené pomocí 3D tisku, které bylo představeno v lednu 2023 na výstavě Velofollies v Belgii, nabízí pohled na způsob, jakým lze využít umělou inteligenci (AI) a 3D tisk k vytištění dílu, komponenty nebo celého rámu kola – lokálně i na zakázku.

Pomocí generativního designu v aplikaci Autodesk Fusion 360 tým zkoumal různé konfigurace rámu kola. Generativní design využívá sílu umělé inteligence ke generování iterací designu na základě specifikací společnosti Decathlon: cílových hodnot hmotnosti, množství použitých materiálů i estetiky. Finální rám lze přizpůsobit individuálním potřebám uživatele a vytisknout v 3D tiskárně. Výsledek: udržitelněji designované kolo, které snižuje emise uhlíku, využívá méně materiálu a může být vyráběno efektivněji.

Designér Charles Cambianica kreslí na tablet perem.

Charles Cambianica, vedoucí projektu pokročilého designu ve společnosti Decathlon, se domnívá, že role designérů se musí vyvíjet s tím, jak se designové a výrobní procesy mění díky novým technologiím. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Vyvíjející se pracovní síla

Vzhledem k tomu, že společnost Decathlon pokračuje v digitální cestě zavádění nového softwaru a technologií, které transformují designové a výrobní procesy společnosti, Cambianica vidí, že se vyvíjí i role designérů společnosti. „Je to složité vyvažování, kdy se snažíme využít nejefektivnější způsoby práce, které již existují, s inovačními možnostmi budoucnosti,“ říká. „Musíme si být vědomi tempa, kterým se měníme, a přínosů, které vytváříme pro lidi, planetu i podnik.“

„Jsme v situaci, kdy musíme přehodnotit roli designéra,“ říká Cambianica. „Jedná se o to načrtnout něco tužkou, nebo o to porozumět potřebám lidí? Je důležité, abychom se na designéry dívali jako na lidi, kteří chápou a předvídají potřeby uživatelů v souvislosti s četnými problémy společnosti, aby je mohli řešit prostřednictvím designu. Musíme si připustit, že se neřídíme pouze čistou estetikou a tržními trendy.“

Prodejna Decathlon se solárními panely instalovanými na zakřivené střeše.

Společnost Decathlon usiluje o dosažení 100% spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů v prodejnách i skladech do roku 2026, přičemž strategie zahrnuje instalaci solárních panelů. Obrázek poskytla společnost Decathlon.

Všechny cesty vedou k udržitelnosti

Kromě stávajících technologií a vylepšení procesů se vedení společnosti Decathlon zavázalo rozšířit programy udržitelnosti v rámci celé společnosti. Pokud jde například o minimalizaci odpadu u oděvů, Cambianica říká, že „před několika lety jsme mohli žít se 75–80% efektivitou. Dnes je kladen obrovský důraz na to, abychom zjistili, kde se odpad nachází a co s ním uděláme, abychom dosáhli 100% efektivity.“ A jakožto vertikální společnost hledá Decathlon způsoby, jak vytvořit udržitelnější energii pro osvětlení a klimatizaci ve svých zařízeních a jak rozvíjet myšlení bez obalů, aby se snížil odpad z materiálů.

Cambianica rovněž vidí dlouhodobou hodnotu udržitelnosti zakotvenou v očekáváních mladších zákazníků, kteří mají tendenci utrácet své peníze za výrobky vyrobené společnostmi, které se zavázaly k environmentální a sociální odpovědnosti. „Lidé nenakupují jen podle ceny,“ říká. „Kupují hodnotu a myslím, že udržitelnost je hodnota, kterou mladí lidé velmi cení. Když vyrobíte batoh, který stojí 3 eura, lidé se budou ptát, jaký dopad má tato cena. Je to fér vůči lidem a planetě?“

Cesta společnosti Decathlon ukazuje, jak se udržitelnost, inovace a orientace na zákazníka prolínají a přinášejí prospěch celému podniku. „V konečném důsledku,“ říká Cambianica, „si myslím, že udržitelný design je nezbytný k udržení konkurenceschopnosti. Myslím, že společnosti, které tak nečiní, zůstanou pozadu.“

2023 State of Design & Make

V nové globální výzkumné zprávě společnosti Autodesk se dozvíte, co je hnací silou změn v architektuře, strojírenství, stavebnictví, návrhu výrobků, výrobě, hrách i filmové tvorbě.

Sdílet tento příběh