Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnání produktů

Revit LT vs. Revit

Zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi aplikacemi Revit LT a Revit.

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Rychlejší provádění iterací návrhů a omezení oprav na minimum díky inteligentnímu 3D modelu

Vytváření návrhů a výkresů CAD a propojení pracovních postupů používaných ve stolních počítačích s mobilními zařízeními

Stručný přehled

  • Cenově výhodnější a optimalizovanější software BIM
  • Pro architekty a projektanty
  • Vytvořeno pro BIM
  • Pro architekturu, TZB, statiku a konstrukci
  • Rozšířené cloudové funkce pro rendrování a analýzy

Za nejnovější software pro osobní počítače, osobní webovou technickou podporu, možnost používání předchozích verzí a přístup k vybraným cloudovým a softwarovým službám plaťte podle toho, jak je skutečně využíváte, a snižte si tak počáteční náklady. Více informací.

Roční    

Měsíční    

Samostatná instalace

Síťové rozmístění

Stěny, obvodové pláště, podlahy, střechy, stropy a sloupy

Načítatelné komponenty rodiny (dveře, okna atd.)

Varianty návrhu

Místnosti a plochy

Modelování pozemku

Schodiště nebo rampy

Zábradlí

Součásti

Sestavy

Konstrukční stěny, podlahové desky

Konstrukční základy: Stěna a Izolované

Konstrukční sloupy, nosníky a vzpěry

Nakloněné sloupy

Příhradové nosníky

Autodesk Steel Connections for Revit*

Výztuž, modelování výztuže

Potrubní systémy HVAC

Mechanické vybavení

Trubky a potrubní systémy

Díly výroby

Elektrické systémy a systémy osvětlení

Vytváření skupin pro opakované prvky

Prostředí editoru rodiny

Modelování na místě (pouze stěny pro aplikaci Revit LT)    

Tvarově upravené podlahy a střechy

Globální parametry

Koncepční objemové, adaptivní komponenty

Čáry náčrtu

Stíny a okolní stíny

Architektonická indikace hloubky

Přemístěné prvky

Realistické styly pohledu

Ortografické a perspektivní pohledy, průchody

Vylepšení čar vyhlazením

Vynechání pomocí okluze

Rendrování v cloudu

Fotorealistické materiály

Rendrování v produktu

Obtisky

Sledování paprsku (rendrování na ploše)

Analýza plochy

Analytický model

Konstrukční zatížení a okrajové podmínky

Zatížení vytápění a chlazení

Objemové studie

Studie oslunění    

2D čáry detailu, 2D komponenty detailu

Sledování revizí

Kótování, popisky, poznámky a text

Fázování

Výkazy materiálů

Vnořené výkazy

Výkazy panelů, výkazy ztráty tlaku v potrubí a trubkách

Filtry zobrazení

Grafické výkazy sloupů

Kontrola kolizí, kopírování/sledování

Sdílení práce (víceuživatelské prostředí)

Sdílené souřadnice mezi projekty

Revit Server

Otevírání všech typů souborů aplikace Revit (soubory RVT, RFA a RTE vytvořené v aplikaci Revit nebo Revit LT) a práce s nimi

Připojení souborů z jiných aplikací Revit

Štítky a prvky výkazu v připojených souborech

Kopírování/vkládání prvků z připojených souborů

Přizpůsobení viditelnosti připojených modelů

Formát souborů DWG™, DXF, technologie TrustedDWG

Obrázky (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, připomínka formátu DWF

Mračna bodů

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Prohlídky a obrázky, FBX, NWC    

Výkazy místností/ploch

Studie oslunění    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodin

Sada SDK pro aplikační programovací rozhraní (API)

Doplňky rozhraní API třetích stran

Makra

Rozhraní Dynamo pro aplikaci Revit