Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnání produktů

Porovnání aplikace Inventor s aplikací Inventor LT

Inventor LT umožňuje nasadit 3D strojírenský CAD software do 2D pracovních postupů za výhodnou cenu. Vyberte si software Inventor a získáte další možnosti pro formy, tvary a funkce návrhu sestavy.

Pro porovnání vyberte maximálně tři produkty.

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Stručný přehled

  • Profesionální software 3D CAD
  • Snadno použitelný software 3D CAD
  • Pro strojní konstruktéry
  • Zavedení modelování 3D součásti do 2D kreslení
  • Výkonný, cenově výhodný software 3D Mechanical CAD
  • Pro strojní konstruktéry

Platba podle aktuálního používání za nejnovější software pro osobní počítače s nižšími počátečními náklady, osobní webovou technickou podporu, možnosti používání předchozích verzí a přístup k výběru cloudových a softwarových služeb. Více informací

Měsíční    

Roční    

Víceleté (dvouleté)    

Víceleté (tříleté)    

(Včetně odhadované DPH)

Optimalizace topologie

Uživatelsky snadné 3D strojírenské navrhování

3D modelování součástí

Volné modelování

Přímé úpravy

Vizualizace návrhu v reálném čase

Navrhování sestav

Návrh plechových součástí

Navrhování podle pravidel / automatizace

Knihovna katalogových/zakoupených/normalizovaných součástí

Návrh nosných konstrukcí a svařenců

Návrh plastových součástí

Modální analýza

Lineární statická analýza pro namáhání a odklon

Analýza náčrtků

Nástroje pro tvorbu mračen bodů

Výběr materiálu podle dopadu na prostředí/náklady

Kolize sestav a detekce interferencí

Kontrola vyrobitelnosti

Kontrola/připomínky u formátů DWG™, DWF™ a PDF

Mobilní a online sdílení 3D návrhů

Interoperabilita s BIM

Nativní převodníky

Profesionální nástroje pro kreslení a dokumentaci

Technologie TrustedDWG™

Automatická tvorba výkresových pohledů

Podpora mezinárodních norem

Generování rozpisek materiálu (BOM)

Správa produktových dat

Konfigurace bezpečnosti dat

Souběžné navrhování více uživateli

Jednoduchá administrace

Automatické uspořádání návrhů