• Česká republika

    Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Získejte více produktů AutoCAD společně v rámci jedné sady.| Více informací

Porovnání produktů

Porovnání aplikací AutoCAD a AutoCAD LT

Porovnejte rozdíly mezi aplikacemi AutoCAD a AutoCAD LT pro Windows a Mac.

Vyberte až 3 produkty, které chcete porovnat

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Vytvářejte a zobrazujte 3D návrhy pomocí pokročilých nástrojů pro volnou tvorbu.

Kreslete a aktualizujte přesnou 2D dokumentaci a měňte její účel.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi
k dispozici.

Software AutoCAD, který byl navržen speciálně pro systém Mac.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi
k dispozici.

Software AutoCAD LT, který byl navržen speciálně pro systém Mac.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Ve stručnosti

  • 2D kreslení a dokumentace
  • 3D modelování a vizualizace
  • 2D kreslení a dokumentace
  • 2D kreslení a dokumentace
  • 3D modelování a vizualizace
  • 2D kreslení a dokumentace

Za nejnovější software pro osobní počítače, osobní webovou technickou podporu, možnost používání předchozích verzí a přístup k vybraným cloudovým a softwarovým službám plaťte podle toho, jak je skutečně využíváte, a snižte si tak počáteční náklady. Získejte další informace.

Měsíční    

Roční    

Víceleté (dvouleté)    

Víceleté (tříleté)    

(Včetně odhadované DPH)

Pás karet   

Palety nástrojů   

Příkazový řádek   

Multifunkční uzly   

Průhlednost objektů a hladin   

Dynamické bloky   

Asociativní pole   

Výběr a izolace objektů   

Rozdělení obrazovky do více pohledů   

Navigace režimu Coverflow   

Gesta Multi-touch   

Paleta Sady nástrojů

Text    

Kóty    

Odkazy    

Osy a středové značky    

Tabulky    

Revizní obláčky    

Rozvržení    

Výřezy    

Pole    

Propojení dat    

Extrahování dat    

Parametrická omezení    

Express Tools    

Modelování těles, povrchů a sítí    

3D navigace (orbit, nástroj ViewCube, kolečko)    

Vizuální styly    

Roviny řezů    

Fotorealistické rendrování (osvětlení, materiály)    

3D skenování a mračna bodů    

Základní a promítnuté pohledy, řezy a detaily    

3D Print Studio   

Import, export nebo podložení souborů PDF    

Import, export nebo podložení souborů DGN    

Soubory DWG a obrázky jako reference    

Správce sady listů    

Referenční modely aplikace Navisworks    

Import 3D modelů    

Souřadnicový systém a online mapy geopozice    

Sdílení zobrazení návrhů    

Mobilní aplikace AutoCAD    

Technologie TrustedDWG™    

Podpora obrazovek s vysokým rozlišením    

Nástroj pro migraci    

Přizpůsobení CUI    

Bezpečné načtení    

Záznamník akcí    

Sdílení víceuživatelských (síťových) licencí    

Sledování systémových proměnných    

Nástroje pro správu standardů CAD    

Aplikační programovací rozhraní (API)     

Autodesk App Store    

Počítačová aplikace Autodesk