Porovnání aplikací AutoCAD a Revit

Porovnejte si funkce aplikací AutoCAD a Revit a zjistěte, který software CAD je tím pravým řešením pro váš pracovní postup při navrhování.

Doporučené porovnání

Zahrnuje aplikace Revit, AutoCAD, Civil 3D a další

Balík

Ceny

Za měsíc 7 400Kč 10 618Kč 12 978Kč
Za rok 59 182Kč 84 918Kč 103 825Kč
Za 3 roky 177 544Kč 254 754Kč 311 473Kč

Přehled

Software k vytváření 2D a 3D návrhů CAD. Součástí předplatného je aplikace AutoCAD, speciální sady nástrojů a další aplikace.

Plánování, návrh, stavba a správa budov pomocí výkonných nástrojů pro vytváření informačních modelů budov (BIM).

Výkonné nástroje BIM a CAD nabízející pracovní postupy pro projektanty, inženýry a dodavatele.

Architektonické modelování

Stěny, podlahy, střechy, stropy, sloupy Checkmark Checkmark Checkmark
Komponenty: dveře, okna atd. Checkmark Checkmark Checkmark
Varianty návrhu Checkmark Checkmark Checkmark
Místnosti a plochy Checkmark Checkmark Checkmark
Modelování pozemku Checkmark Checkmark Checkmark
Schodiště nebo rampy Checkmark Checkmark Checkmark
Zábradlí Checkmark Checkmark Checkmark
Objemové studie Checkmark Checkmark Checkmark
Půdorysy podlaží, řezy, bokorysy
Omezené
Komplexní
Komplexní
Vytváření geometrie z půdorysů podlaží Checkmark Checkmark
Přes 8 500 inteligentních architektonických objektů Checkmark Checkmark
Podporuje standardy hladin AIA 2. vydání Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, dlouhý formát ISYBAU Checkmark Checkmark
Krátký formát ISYBAU a STLB Checkmark Checkmark

Konstrukční modelování

Konstrukční stěny, podlahové desky Checkmark Checkmark Checkmark
Konstrukční základy: Stěna a Izolované
Omezené
Komplexní
Komplexní
Konstrukční sloupy, nosníky a vzpěry Checkmark Checkmark Checkmark
Nakloněné sloupy Checkmark Checkmark
Příhradové nosníky Checkmark Checkmark
Ocelové přípoje Checkmark Checkmark
Výztuže a jejich modelování Checkmark Checkmark

Modelování TZB

Potrubní systémy vzduchotechniky Checkmark Checkmark Checkmark
Mechanické vybavení Checkmark Checkmark Checkmark
Trubky a potrubní systémy Checkmark Checkmark Checkmark
Výrobní součásti Checkmark Checkmark Checkmark
Elektrické systémy a systémy osvětlení Checkmark Checkmark Checkmark
Přesná dokumentace TZB Checkmark Checkmark Checkmark
Tvorba výkresů TZB Checkmark Checkmark Checkmark
Knihovny symbolů TZB a vzduchotechniky Checkmark Checkmark Checkmark
Přes 10 500 inteligentních objektů TZB Checkmark Checkmark Checkmark
Podpora norem AIA 2. vydání a BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark Checkmark
Podpora norem BS1192 – AUG Version 2 Checkmark Checkmark Checkmark
Zarovnávání součástí potrubí Checkmark Checkmark Checkmark
Výpočet sil působících na součásti a objekty Checkmark Checkmark Checkmark
Zprávy o materiálech Checkmark Checkmark Checkmark

Konstrukční modelování

Součásti Checkmark Checkmark Checkmark
Sestavy Checkmark Checkmark Checkmark
Fáze Checkmark Checkmark
Revize Checkmark Checkmark Checkmark

Pokročilé modelování

Vytváření skupin pro opakované prvky Checkmark Checkmark Checkmark
Prostředí editoru rodiny Checkmark Checkmark
Odesílání obsahu aplikace Revit do aplikace FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modelování na místě Checkmark Checkmark Checkmark
Tvarově upravené podlahy a střechy Checkmark Checkmark Checkmark
Globální parametry Checkmark Checkmark Checkmark
Koncepční objemové, adaptivní komponenty Checkmark Checkmark Checkmark

Sada nástrojů Map 3D

Začlenění topologie GIS Checkmark Checkmark
Vytváření a správa dat CAD a GIS Checkmark Checkmark
Agregace dat GIS s daty návrhu Checkmark Checkmark
Přístup k prostorovým datům z více zdrojů Checkmark Checkmark
Schémata elektrických dat pro S. Ameriku / Evropu Checkmark Checkmark
Zprávy o vodě, odpadní vodě a plynu Checkmark Checkmark
Vytváření geometrií z dat geomap Checkmark Checkmark
Vkládání dat geomapování Checkmark Checkmark

Návrhy elektroinstalace

Vytváření rozvržení panelů a schématických diagramů Checkmark Checkmark Checkmark
Uspořádání ve struktuře podle projektů Checkmark Checkmark Checkmark
Používání shodných projektových norem Checkmark Checkmark Checkmark
Kontroly chyb v diagramech elektroinstalace Checkmark Checkmark Checkmark
Inteligentní elektrické symboly Checkmark Checkmark Checkmark
Normy AS, GB, IEC, JIC a IEEE Checkmark Checkmark

Strojírenské navrhování

Součásti návrhu, sestavy, produkty Checkmark Checkmark
Inteligentní palety nástrojů Checkmark Checkmark
Import externí geometrie CAD Checkmark Checkmark
Automatizace vytváření rozpisek Checkmark Checkmark
Automatizace aktualizací součástí Checkmark Checkmark
Přiřazování parametrických vazeb k součástem Checkmark Checkmark
Materiály objektů a hmotové vlastnosti Checkmark Checkmark
Přes 700 000 inteligentních výrobních součástí Checkmark Checkmark
Podpora norem ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN a GB Checkmark Checkmark

Spolupráce

Kontrola kolizí, kopírování/sledování Checkmark Checkmark Checkmark
Sdílený pohled Checkmark Checkmark Checkmark
Export bloků do aplikace Inventor a služby BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Import a export výkresů do služby BIM 360 a aplikace Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Import a export z aplikací Revit a Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Připojení, úpravy a zobrazování mračen bodů Checkmark Checkmark Checkmark
Cloudové modely pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Sdílení práce (víceuživatelské prostředí) Checkmark Checkmark
Sdílené souřadnice mezi projekty Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Integrace koordinovaných modelů BIM Checkmark Checkmark
Import a převod PDF Checkmark Checkmark

Simulace a analýza

Analýza plochy Checkmark Checkmark
Analýza trasy Checkmark Checkmark
Analýza elektrického zatížení Checkmark Checkmark
Analýza systémů TZB Checkmark Checkmark
Energetická optimalizace pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Analýza osvětlení pomocí služby Autodesk Rendering Checkmark Checkmark
Analýza slunečního záření Checkmark Checkmark
Studie oslunění a stínů Checkmark Checkmark
Konstrukční analytický model Checkmark Checkmark
Zkoumání výsledků konstrukční analýzy Checkmark Checkmark
Konstrukční analýza Checkmark Checkmark

Prezentace a vizualizace

Vylepšené 2D vyhlazování a zobrazení čar Checkmark Checkmark Checkmark
Převod na objekty DWG Checkmark Checkmark Checkmark
Přiřazování objektů k hladinám s barvami Checkmark Checkmark Checkmark
Vysoce kvalitní otáčení/posouvání 3D grafiky Checkmark Checkmark Checkmark
Realistické koncepční 3D geometrické pohledy Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření profesionálních vizualizací Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření a detailování konceptů Checkmark Checkmark Checkmark
Kompatibilita s 3D tiskem Checkmark Checkmark Checkmark
Čáry náčrtu Checkmark Checkmark
Stíny a okolní stíny Checkmark Checkmark
Architektonická indikace hloubky Checkmark Checkmark
Přemístěné prvky Checkmark Checkmark
Realistické styly pohledu Checkmark Checkmark
Ortografické/perspektivní pohledy a průchody Checkmark Checkmark
Vylepšení čar vyhlazením Checkmark Checkmark
Vynechání pomocí okluze Checkmark Checkmark
Vykreslování v cloudu Checkmark Checkmark
Fotorealistické materiály Checkmark Checkmark
Vykreslování v produktu Checkmark Checkmark
Obtisky Checkmark Checkmark
Úpravy skenů pomocí nástrojů pro rastry a vektory Checkmark Checkmark

Plant 3D

Tvorba schématických diagramů a rozvržení výrobních závodů Checkmark Checkmark Checkmark
Zprávy o materiálech Checkmark Checkmark Checkmark
Konstrukční prvky podporující 40 norem Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření a správa výkresů návrhů výrobních závodů Checkmark Checkmark
Automatizace P&ID Checkmark Checkmark
Sdílení izometrických a ortografických zpráv Checkmark Checkmark
Přes 400 inteligentních objektů výrobních závodů Checkmark Checkmark
Obsahuje vybavení a podpůrné šablony Checkmark Checkmark

Cloud a mobilita

Vzdálený přístup, zobrazování a úpravy Checkmark Checkmark Checkmark
Publikování, sdílení a spolupráce online Checkmark Checkmark Checkmark
Podpora oblíbených cloudových služeb Checkmark Checkmark Checkmark
Konzistentní uživatelské prostředí Checkmark Checkmark Checkmark
Opatřování souborů DWG poznámkami v režimu Letadlo Checkmark Checkmark
AutoCAD Mobile App Checkmark Checkmark
AutoCAD Web App Checkmark Checkmark

Podpora a stabilita

Automatizace aktualizací a upozornění Checkmark Checkmark Checkmark
Včetně aktualizací Service Pack a aktualizací Checkmark Checkmark Checkmark
Podpora certifikovaného hardwaru Checkmark Checkmark Checkmark
Vyhrazená telefonická podpora k dispozici Checkmark Checkmark Checkmark
Rozsáhlá uživatelská komunita Checkmark Checkmark Checkmark
Příručky, výukové programy a školicí centrum Checkmark Checkmark Checkmark
Přístup k verzím z předchozích let Checkmark Checkmark Checkmark
Přizpůsobení instalací podle vaší společnosti Checkmark Checkmark
Síťové rozmístění Checkmark Checkmark

Uživatelské rozhraní

Přizpůsobení nabídky a rozhraní pásu karet Checkmark Checkmark Checkmark
Pásy karet přizpůsobené kontextu Checkmark Checkmark Checkmark
Identifikace, umístění bloků z knihovny Checkmark Checkmark Checkmark
Úpravy a tisk logických sad výkresů Checkmark Checkmark Checkmark
Import, úpravy a tvorba bloků CAD Checkmark Checkmark Checkmark
Rychlý přístup k posledním nebo oblíbeným blokům Checkmark Checkmark Checkmark
Prohlížeč Load Autodesk Family Checkmark Checkmark
Uživatelské prostředí na míru Checkmark Checkmark

Dokumentace

Inteligentní nástroje pro práci s poznámkami Checkmark Checkmark Checkmark
Kótování, šrafování, revizní obláčky Checkmark Checkmark Checkmark
Tisk dávek výkresů Checkmark Checkmark Checkmark
2D čáry detailu, 2D komponenty detailu Checkmark Checkmark
Sledování revizí Checkmark Checkmark
Kótování, popisky, poznámky a text Checkmark Checkmark
Fázování Checkmark Checkmark
Výkazy materiálů Checkmark Checkmark
Obrázky tvarů výztuží Checkmark Checkmark
Vnořené výkazy Checkmark Checkmark
Výkazy panelů Checkmark Checkmark
Výkazy ztráty tlaku v potrubí a trubkách Checkmark Checkmark
Filtry pohledů Checkmark Checkmark
Grafické výkazy sloupů Checkmark Checkmark
Porovnávání externích referencí Checkmark Checkmark
Ověřování souborů TrustedDWG™ Checkmark Checkmark
Vytváření opakovaně použitelných knihoven bloků Checkmark Checkmark
Detekce a dodržování standardů CAD Checkmark Checkmark
Sledování změn ve výkresech Checkmark Checkmark

Interoperabilita

Soubory ve formátu DWG a DXF Checkmark Checkmark Checkmark
Obrázky (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Import a export souborů PDF Checkmark Checkmark Checkmark
Průchody a obrázky, FBX, NWC Checkmark Checkmark
Výkazy místností/ploch Checkmark Checkmark
Připojené soubory Rhino 3DM a FormIt AXM Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, připomínky formátu DWF Checkmark Checkmark
Mračna bodů Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodin Checkmark Checkmark

Správa dat

Štítky a prvky výkazu v připojených souborech Checkmark Checkmark Checkmark
Kopírování/vkládání prvků z připojených souborů Checkmark Checkmark Checkmark
Přizpůsobení viditelnosti připojených modelů Checkmark Checkmark Checkmark
Otevírání a úpravy všech typů souborů aplikace Revit Checkmark Checkmark
Připojení souborů aplikace Revit Checkmark Checkmark
Práce s daty z jiných aplikací Checkmark Checkmark

Rozhraní API a automatizace

Vytváření vlastních klávesových zkratek pro příkazy Checkmark Checkmark Checkmark
Úpravy více vlastností objektů Checkmark Checkmark Checkmark
Záznam opakujících se sekvencí kláves Checkmark Checkmark Checkmark
Knihovny objektů specifické pro odvětví Checkmark Checkmark Checkmark
Přístup ke službě Autodesk App Store Checkmark Checkmark Checkmark
Doplňky rozhraní API třetích stran Checkmark Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark Checkmark
Generativní návrh v aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Sada nástrojů pro vývoj softwaru (SDK) Checkmark Checkmark
Dynamo pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Export bloků do aplikace Inventor a služby BIM 360 Checkmark Checkmark
Integrace koordinovaných modelů BIM Checkmark Checkmark
Import a export výkresů do služby BIM 360 a aplikace Inventor Checkmark Checkmark
Import a export z aplikací Revit a Fusion 360 Checkmark Checkmark
Připojení, úpravy a zobrazování mračen bodů Checkmark Checkmark
Programování a automatizace pomocí AutoLISP Checkmark Checkmark
Funkce jazyka Visual LISP Checkmark Checkmark
Aplikace Visual Basic Checkmark Checkmark

Systémové požadavky

Procesor
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
Apple macOS
Big Sur v11, pro všechny sady nástrojů AutoCAD se vyžaduje Windows
Big Sur v11, vyžaduje se Windows
Big Sur v11, vyžaduje se Windows
Virtualizace
VMware nebo Parallels
VMware nebo Parallels
Linux
Místo na disku
9–16 GB
30 GB
30 GB
Paměť RAM
8–16 GB
8–32 GB
8–32 GB
Grafická karta
Podpora rozhraní DirectX 11
Podpora rozhraní DirectX 11, Shader Model 5, minimálně 4 GB grafické paměti
Podpora rozhraní DirectX 11, Shader Model 5, minimálně 4 GB grafické paměti
Prohlížeče
Chrome
Chrome
Chrome