Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Česká republika

    Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Návrh stavby pro předvídatelnější zpracování projektu

Vyhodnocujte proveditelnost, záměr návrhu a kolize v rané fázi projektu pomocí sady aplikací pro architekturu a stavebnictví.

Generální dodavatelé

Data v nástrojích pro vytváření modelů vám pomohou koordinovat informace, minimalizovat rizika proveditelnosti, zvýšit efektivitu práce v terénu a zajistit kontrolu kvality.

Pracovní postupy pro rozšířenou předběžnou analýzu a koordinaci

Detekce a řešení kolizí

Spouštějte analýzu detekcí kolizí přímo z aplikace Revit pomocí aplikace Navisworks Manage. Koordinujte informace mezi obory přímo v modelu, provádějte simulace a přiřazujte kolize členům projektu. (videofilm: 2:06 min)

Překrytí modelů

Využijte modely aplikace AutoCAD Plant 3D, překryjte je daty mračna bodů aplikace ReCap Pro a získejte reálný kontext. Pomocí aplikace Navisworks Manage můžete překrýt data modelu na obrázku a provést ověření skutečného stavu. (videofilm: 5:03 min)

Spolupráce a sdílení

Vytvářejte a sdílejte pohledy pomocí aplikace Navisworks nebo BIM 360 Glue. (videofilm: 1:06 min)

Specializovaní dodavatelé

Integrované mezioborové pracovní postupy umožňují subdodavatelům koordinovat postup a spolupráci s dalšími stavebními firmami. Sada byla vylepšena dalšími produkty pro tvorbu detailních odhadů, provádění simulací a výrobu.

Pracovní postupy pro koordinaci a přípravu výstavby

Převod návrhů na díly výroby

Převádějte modely záměru návrhu aplikace Revit na podrobné modely připravené k výrobě. S propojenými pracovními postupy z modelu BIM do aplikací Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct můžete snadno spravovat materiál a práci pro TZB. (videofilm: 1:47 min)

Modelování a připomínky

Exportujte model aplikace Advance Steel do aplikace Navisworks Manage a zkontrolujte jeho přesnost pomocí různých nástrojů pro měření a připomínkování. Můžete zde provádět i simulaci 4D procesu. (videofilm: 1:44 min)

Předběžné modely TZB

Aplikace Revit umožňuje návrhářům vytvářet koordinované a sestavitelné modely s úrovní detailů 400 z výrobních produktů TZB. Tyto modely jsou připraveny pro zhotovení dílenských výkresů, zásobování, výrobu potrubí a instalaci. (videofilm: 1:26 min)

Související produkty

Podpora všech fází životního cyklu přípravy, TZB, simulace a virtuálního návrhu pomocí nástrojů pro kontrolu modelu, detekci kolizí a kontrolu kvality – to vše v jedné sadě.

Nástroje BIM podporující navrhování a projektování stavební infrastruktury.

Kontextové navrhování pomocí softwaru a služeb pro zachycení reality a 3D skenování.

Software pro řízení výstavby propojující kancelář se staveništěm.

Vytvářejte detailní stavební modely a dokumentaci.

Zpracujte modely aplikace Revit na podrobné dílenské výkresy a připravte systémy k instalaci na staveništi. 

Hledáte nástroje pro řízení výstavby?

Propojte kancelář se staveništěm a vytvářejte rychleji stavební projekty. Podívejte se, jak portfolio softwaru pro stavebnictví BIM 360 umožňuje stavebnímu dozoru, správcům projektu, správcům VDC, dodavatelům a inženýrům optimalizovat projekty. Od správy dokumentů, přes programy kvality a bezpečnosti až po předání – pro vše jsou k dispozici efektivní stavební procesy využívající 2D nebo BIM.