• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk – přechod na předplatná na jména

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Co se mění a proč?

7. května 2020 Autodesk spouští nové předplatné na jméno a začíná stahovat z trhu varianty předplatného vázané na sériové číslo. K licencím vázaným na jméno si budete moct pořídit funkce pro administraci, podporu a reportování na míru potřebám i velikosti vaší firmy.

Ze zpětné vazby od zákazníků víme, jak náročné je z hlediska času i financí spravovat různé druhy předplatného. Předplatné na jméno vám přinese řadu výhod:

 • Přehledně uvidíte, kdo a jak software používá. Snadno tak zoptimalizujete náklady na licence.
 • Odpadá nutnost evidovat anonymní sériová čísla nebo spravovat vlastní licenční server.
 • Vlastní přístup pro každého zaměstnance. Členové týmu můžou pracovat kdykoliv a odkudkoliv – z kanceláře i z domova. Už žádné prostoje kvůli tomu, že jsou všechny licence zrovna zabrané.
 • Na základě dat o chování uživatelů vám na míru připravíme podporu i výukové materiály pro zaměstnance.

Předplatné na jméno nahradí varianty předplatného vázané na sériové číslo:

 • Plány údržby končí k 7. květnu 2021, po tomto datu už je nebude možné obnovit.
 • Plány údržby končí k 7. květnu 2021. Víceuživatelská předplatná končí k 7. srpnu 2022, po tomto datu už je nebude možné obnovit.
 • Poslední aktualizace sad Design Suite a Creation Suite vyjde v dubnu 2020*. Plán údržby obou sad bude možné obnovit nejpozději 16. dubna 2020.
 • V rámci končícího víceuživatelského přístupu bude oprávnění k použití mimo daný region ukončeno 7. srpna 2022. Po tomto datu již toto oprávnění nebude možné znovu obnovit.
 • Od 29. února 2020 už nebude možné zakoupit ani obnovit dvouleté ani tříleté víceuživatelské předplatné. Od 7. srpna 2020 už nebude možné zakoupit roční víceuživatelské předplatné.

2. Jak přejdu na předplatné vázané na jméno?

Máte plán údržby nebo víceuživatelské předplatné? Při prvním obnovení předplatného po 7. květnu 2020 vám nabídneme jeho výměnu za předplatné na jméno – za cenu odpovídající ceně stávající, přičemž její růst bude do roku 2028 zafixovaný*.

3. Jak vyměnit plán údržby

Při prvním obnovení předplatného do 7. května 2021:

 • Můžete vyměnit jednu licenci ze síťového nebo samostatného plánu údržby za jedno standardní předplatné na jméno pro jednoho uživatele. Cena nového předplatného bude odpovídat té, kterou jste za plán údržby platili v roce 2019.
 • Slevu při obnovování předplatného vám garantujeme až do roku 2028.**
 • Při výměně můžete předplatné upgradovat na sadu aplikací pro odvětví a získat tak ucelený balíček nástrojů, který vám pomůže se popasovat s libovolným projektem – teď i v budoucnu.
 • Rovnou při výměně i později můžete provést upgrade na vyšší úroveň předplatného a získat tak přístup k pokročilým funkcím, například podrobným uživatelským reportům nebo jednotnému přihlašování.
 • Pokud vyměníte síťový plán údržby, při příštím obnovení předplatného po 7. srpnu 2020 budete moct využít i nabídku na výměnu víceuživatelské licence.

Co když se rozhodnu nabídku na výměnu plánu údržby nevyužít?

Pokud nabídku na výměnu nevyužijete, zaplatíte od 7. srpna 2020 za plán údržby o 20 % více. Plány údržby končí k 7. květnu 2021, po tomto datu už je nebude možné obnovit.

4. Jak vyměnit víceuživatelské předplatné

Při dalším obnovení do 7. srpna 2023:

 • Můžete vyměnit jedno víceuživatelské předplatné nebo jednu licenci ze síťového plánu údržby za dvě standardní předplatná, každé pro jednoho uživatele. Doporučená koncová cena předplatného bude odpovídat ceně, kterou za licenci platíte nyní.
 • Pokud například v rámci víceuživatelského předplatného vlastníte 20 licencí, můžete je vyměnit za 40 standardních předplatných na jméno pro celkem 40 uživatelů, a to za obdobnou doporučenou koncovou cenu, jakou platíte nyní.
 • Slevu při obnovování předplatného vám garantujeme až do roku 2028.*
 • Při výměně můžete předplatné upgradovat na sadu aplikací pro odvětví a získat tak ucelený balíček nástrojů, který vám pomůže se popasovat s libovolným projektem – teď i v budoucnu.
 • Rovnou při výměně i později můžete provést upgrade na vyšší úroveň předplatného a získat tak přístup k pokročilým funkcím, například podrobným uživatelským reportům nebo jednotnému přihlašování.

Co se stane, pokud nepřijmu nabídku na výměnu předplatného pro více uživatelů nebo plánu údržby do 7. srpna 2023?

 • Plány údržby končí k 7. květnu 2021. Víceuživatelská předplatná končí k 7. srpnu 2022, po tomto datu už je nebude možné obnovit.
 • Pokud pracujete v oboru, kde pro vás nemusí být výměna použitelná (například ve státním úřadě), chceme vám i tak zajistit nepřetržitý přístup k řešením, která splňují vaše jedinečné potřeby. Promluvte si se svým zástupcem společnosti Autodesk nebo prodejcem. Pokusí se vám najít alternativní řešení.

5. Stručný přehled možností výměny předplatného

Současná nabídka Platnost do Akce při obnovení
Samostatný plán údržby Od 7. května 2020 Můžete vyměnit samostatnou licenci za jedno standardní předplatné v rámci nabídky na výměnu plánu údržby
Síťový plán údržby Od 7. srpna 2020 Můžete vyměnit jednu licenci ze síťového plánu údržby za dvě standardní předplatná v rámci nabídky na výměnu víceuživatelského předplatného
Víceuživatelské předplatné Od 7. srpna 2020 Můžete vyměnit jednu licenci z víceuživatelského předplatného za dvě standardní předplatná v rámci nabídky na výměnu víceuživatelského předplatného
Samostatný plán údržby pro sady Design Suite a Creation Suite Od 7. května 2020 Můžete upgradovat na standardní předplatné sady aplikací pro odvětví v rámci nabídky na výměnu plánu údržby
Síťový plán údržby pro sady Design Suite a Creation Suite Od 7. srpna 2020 Můžete vyměnit jednu licenci ze síťového plánu údržby za dvě standardní předplatná v rámci nabídky na výměnu víceuživatelského předplatného

6. Výjimky z nabídky na výměnu předplatného

Následující produkty jsou z nabídky na výměnu předplatného vyňaty. Pokračujte prosím v jejich obnovování jako doposud, včas se vám ozveme s dalšími informacemi.
Arnold
CFD Premium, Ultimate
Flame ***
Flame Assist ***
Flame Premium ***
Flare ***
Helius Composites
Helius PFA
Inventor ETO
Lustre ***
Moldflow Adviser Premium, Ultimate
Moldflow Insight Standard, Premium, Ultimate
Moldflow Synergy
Netfabb Local Simulation
TruComposites - Ultimate
TruNest
VRED Core
VRED Render Node
VRED Server

*Poslední aktualizace sad pro zábavní průmysl byla zveřejněna v prosinci 2019.

** Skutečná cena se může lišit v závislosti na kolísání měnového kurzu. Garance ceny se vztahuje pouze na licence z trvalého plánu údržby vyměněné za předplatné v rámci akce Přechod na předplatné. Garance ceny podléhá dostupnosti produktu a/nebo nabídky a nevztahuje se na: zákazníkem nově zakoupené předplatné, výměnu předplatného (tj. povolenou výměnu předplatného jednoho produktu za předplatné jiného produktu), nebo náhradní či navazující předplacené produkty.

*** Platí pro výměny od 7. listopadu 2021. Více informací.