• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analýza metodou konečných prvků přímo v CAD aplikaci

Nenechte si ujít nástroje pro analýzu metodou konečných prvků pro konstruktéry a výpočtáře. Součástí programu Inventor Nastran je nyní i řešič Autodesk® Nastran®. K dostání pouze jako součást Sady pro strojírenství a výrobu.

Co Inventor Nastran umí?

 • Řešič Autodesk Nastran

  Získejte robustní a přesné nástroje pro analýzu přímo v Nastran In-CADu i mimo něj.
  (video: 1:45 min.)

 • Propojení s Inventorem

  Neomezujte se v Inventoru jen na lineární statické analýzy – využívejte metodu konečných prvků.
  (video: 1:34 min.)

 • Automatizované pádové testy

  Automatizované simulace nárazu a pádové testy pro telefony, notebooky a mnohé další produkty.
  (video: 1:44 min.)

 • Pokročilé materiálové modely

  Model pro kovy, gumu i měkké materiály v jediném virtuálním testu.
  (video: 4:18 min.)

 • Lineární statika

  Analýzy napětí, zatížení a deformací.
  (video: 1:35 min.)

 • Vlastní frekvence

  Řešení problémů s hlukem a vibracemi.

 • Kompatibilní s aplikací Autodesk CFD

  Importujte data z aplikace Autodesk CFD a pracujte s výsledky simulací proudění tekutin a přestupu tepla.
  (video: 0:45 min.)

 • Analýzy spektra odezvy

  Analyzujte odezvu při zemětřesení či poryvech větru.
  (video: 1:10 min.)

 • Automatické síťování středové roviny

  Idealizujte tenkostěnné konstrukční modely plochou (skořepinou).
  (video: 1:07 min.)

 • Idealizace pomocí generátoru rámových konstrukcí

  Určete, které prvky konstrukce se automaticky idealizují jako prutové prvky.
  (video: 2:12 min.)

 • Šíření tepla

  Předcházejte selhání sestav v důsledku vysokého termálního zatížení.
  (video: 2:31 min.)

 • Lineární vzpěr

  Analyzujte zatížení sloupů, nosníků a podobných konstrukcí a předcházejte ztrátě jejich stability.
  (video: 40 sec.)

 • Únavová analýza

  Analyzujte životnost konstrukcí při opakovaném zatěžování, včetně nízkocyklové a vysokocyklové únavy.

 • Šrouby a spoje

  Snadné síťování modelů a řešení analýz šroubů a spojů.

 • Analýza nárazu

  Simulace nárazů a pádových testů pro veškeré nelineární úlohy najednou.

 • Kontakt povrchů

  Přesné simulace a modelování dílů s různými typy kontaktů a spojů např. kluz, tření, svařované spoje.

 • Frekvenční odezva

  Provádějte harmonické analýzy a zkoumejte odezvu konstrukcí na harmonické zatížení.

Inventor Nastran v akci

MENTO SERVICES

Efektivní výroba na zakázku

Společnost Mento Services vyrábí konstrukce na zakázku pro ropný průmysl a využívá přitom Inventor Nastran i integraci s Inventorem.

Vyzkoušejte Inventor Nastran na 30 dní zdarma

Poznámka: : Abyste mohli využívat Inventor Nastran , potřebujete Inventor. Pokud Inventor nepoužíváte, můžete si stáhnout jeho bezplatnou zkušební verzi.

Jak zkušební verzi úspěšně stáhnout:

Použijte internetové připojení o rychlosti min. 10 Mb/s.

Před stahováním dočasně vypněte všechny aktivní programy, včetně antiviru.

Ujistěte se, že máte dostatek místa na pevném disku. Instalační soubory ke zkušebním verzím softwaru mívají větší velikost – viz údaje o potřebném místě na disku v oddílu o systémových požadavcích.

Po instalaci restartujte počítač.

NASTRAN je registrovaná ochranná známka úřadu NASA.