Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

AUTODESK®INVENTOR®

ZAČNĚTE PRACOVAT S VAŠÍ ZKUŠEBNÍ VERZÍ

Ať už se právě seznamujete s aplikací Inventor nebo jste zkušený uživatel
3D CAD nástrojů, podívejte se níže na návody, které Vám jistě pomohou při práci s Inventorem.

Naučte se základy

Parametric Modeling

Parametrické modelování

Navrhněte čepy řízení

Assembly Design

Návrh sestavy

Vytvořte sestavu lineárního pohonu

Sheet Metal Design

Návrhy plechových dílů

Návrh plechového držáku

Drawing Creation

Tvorba výkresu

Jak vytvořit detailní návrh příruby

Exploded Views and Animation

Montážní schéma sestav a animace

Vytvořte technickou dokumentaci

Interoperabilita

2D to 3D Interoperability

Interoperabilita mezi 2D a 3D

Vytvořte 3D model z 2D výkresu

CAD Interoperability

CAD interoperabilita

Pracujte i s daty jiných formátů

Klíčové metody

iLogic Workflow

iLogic pracovní postup

Zakázková konfigurace

Frame Generator

Generátor rámových konstrukcí

Navrhněte rám pro robotickou ruku

Shape Generator

Generátor tvarů

Navrhněte lehký a pevný díl

Electromechanical Design

Elektromechanický návrh

Veďte kabely dle dat navržených v AutoCAD ® Electrical

Rendering

Rendrování

Vytvořte fotorealistické vizualizace (ray tracing)

Tube and Pipe

Potrubní systémy

Navrhněte flexibilní systém hadic

Design Automation

Automatizace návrhového procesu

Vygenerujte součástky v sestavě

Dynamic Simulation

Dynamická simulace

Proveďte pevnostní analýzu sestavy nakladače

Klávesové zkratky v Inventoru

2D to 3D Interoperability

Create a 3D model from a 2D drawing

CAD Interoperability

Work with non-native design data

BIM Interoperability

Export in a BIM-ready format

Více než 150 klávesových zkratek pro Invenor dramaticky zvýší Vaší produktivitu.

Stáhněte si je (PDF)