• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk FY20 Q2-Q3 – Global Field Promotion

Terms and conditions

OBECNÉ INFORMACE

Právě teď mají zákazníci skvělou příležitost upgradovat své trvalé licence na předplatné a získat výhody předplatného. Kromě vyšší hodnoty a flexibility, než jakou nabízí trvalé licence, mohou zákazníci ušetřit až 20 %** při výměně odpovídajících starších trvalých licencí, které nejsou součástí plánu údržby, za předplatné nejnovějších sad pro odvětví Autodesk nebo většiny samostatných produktů, jako je například AutoCAD® Including Specialized Toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® a další.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Nejčastější dotazy

 1. Co je globální promo nabídka společnosti Autodesk pro 2. a3. čtvrtletí fiskálního roku 2020?

  Zákazníci mohou získat až 20%** slevu z koncové ceny navrhované společností Autodesk, pokud si zakoupí roční nebo tříleté předplatné (pro jednoho nebo více uživatelů) a vrátí za ně některou z odpovídajících přiřazených instalací trvalých licencí verzí z let 1998–2019 bez aktivního plánu údržby (nebo s plánem údržby, jehož platnost vypršela nejpozději 30. dubna 2019 pro trvalé licence, které jsou zahrnuty do této nabídky). Podmínkou využití této promo nabídky je vrácení platného sériového čísla spolu s každou odpovídající trvalou licencí, jež je zařazena do akce.

  Sériová čísla je nutné vrátit na následující stránce: https://www.autodesk.com/tradeinpromo nebo prostřednictvím služby pro vracení sériových čísel (Serial Number Trade In light box) na příslušné stránce Autodesk.com/subscribe.

  Kompletní seznam starších a nových produktů, pro které akce platí, naleznete v dodatku.

 2. Jak funguje samotné objednání?

  1. Před nákupem je potřeba nejprve odeslat sériové číslo k trvalé licenci. Koncový zákazník nebo partner zastupující zákazníka sériové číslo vrátí na stránkách https://www.autodesk.com/tradeinpromo.
  2. Na těchto stránkách je nutné požadovaná pole, mimo jiné jméno zákazníka, vracené sériové číslo a e-mailovou adresu.
  3. Po vrácení se sériové číslo vrácené trvalé licence a všechny s ním spojené instalace v systému společnosti Autodesk označí jako již neplatné, aby je nebylo možné opakovaně vrátit v rámci jiné nabídky.
  4. Pokud se potom zákazník rozhodne, že nákup předplatného neuskuteční nebo zruší, vrácení sériového čísla může odvolat na e-mailové adrese Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Společnost Autodesk bude všechna vrácená sériová čísla a zadané objednávky sledovat. Pokud zjistí rozpor mezi vrácenými sériovými čísly a objednávkou, kontaktuje zákazníka se žádostí o vyjasnění.
  6. Zákazník na základě bodu 7 souhlasí s tím, že společnost Autodesk může pozastavit platnost licencí spojených s vrácenými sériovými čísly, a také s tím, že vrácené licence nebude dále využívat.
  7. Pokud zákazník vrátí předplatné do konce období pro vrácení uvedeného v příslušných podmínkách použití, bude mít zákazník nárok na přechod zpět na trvalou licenci. Návrat k původní licenci bude úplným a konečným narovnáním všech nároků.
 3. Jak dlouho promo nabídka platí?

  Tato nabídka je platná od 7. května do 25. října 2019 (včetně těchto dat).

 4. Které země mají nárok na účast?

  Nabídka je platná v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a prodejních regionech na Středním východě a v Africe (MEA) a ve Středomoří (MED). Pozn. Krymský poloostrov není do promo nabídky zařazen. Podle daného regionu se mohou některé produkty a podmínky lišit.

 5. Pro jaká období si mohou zákazníci zakoupit předplatné se slevou?

  Zákazníci mohou své trvalé licence vrátit za slevu na zakoupení předplatného ročního NEBO tříletého předplatného.

 6. Platí sleva na předplatné na licence pro jednoho uživatele nebo i na licence pro více uživatelů?

  Ano. Nabídka platí jak pro předplatné pro jednoho, tak i více uživatelů. Navíc k tomu druh vracené licence nemusí být stejný jako nově pořizované předplatné. Zákazník tak například může vrátit sériové číslo k aplikaci AutoCAD pro jednoho uživatele a zakoupit předplatné pro aplikaci AutoCAD nebo jakýkoli jiný produkt v akci (včetně sad) pro více uživatelů.

 7. Platí sleva pro obnovení předplatného?

  Ne. Nabídka platí pouze pro nová předplatná, uvedená v těchto dotazech, při jejichž pořízení zákazník vrátí starší trvalou licenci, která nemá aktivní plán údržby.

 8. Lze tuto nabídku kombinovat s jinými nabídkami?

  Ne. Nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami, promo nabídkami ani jinými pobídkami nabízenými společností Autodesk, pokud není uvedeno jinak.

 9. Pokud si zákazníci v rámci globální promo nabídky zakoupí sadu aplikací pro mediální a zábavní průmysl, mohou využít také promo nabídku na nákup balíčku aplikací pro mediální a zábavní průmysl se softwarem Arnold?

  Ano. Pokud si zákazník v rámci globální promo nabídky zakoupí sadu M&E Collection, může tuto promo nabídku zkombinovat s tímto balíčkem. Zákazník v takovém případě získá sadu aplikací pro mediální a zábavní průmysl za cenu podle globální promo nabídky a k tomu zdarma 5 předplatných pro software Arnold. Období předplatného pro software Arnold se ale musí shodovat s obdobím předplatného pro sadu aplikací pro mediální a zábavní průmysl.

 10. Může zákazník v souvislosti s předplatným zakoupeným v rámci této nabídky požádat o práva na použití předplatného mimo dané území?

  Ne. Pro předplatná zakoupená v rámci této nabídky není možné získat práva na použití mimo dané území.

 11. Bude společnost Autodesk nabízet slevu, i když zákazník doplňuje stávající předplatné?

  Ano, pro předplatná v rámci stejného období. Tato promo nabídka zaručuje celou procentuální výši slevy**, i když zákazník doplňuje již existující předplatné, a to za předpokladu, že období předplatného zůstává stejné (nové roční nebo tříleté předplatné ke stávajícímu ročnímu nebo tříletému předplatnému).

 12. Musejí zákazníci vrátit svá stávající trvalá sériová čísla?

  Ano. Pokud zákazníci chtějí získat slevu, musejí sériová čísla trvalých licencí zařazených do akce vrátit a žádnou z licencí přidružených k těmto sériovým číslům již nesmějí používat. Po dokončení transakce již sériová čísla použitá za účelem získání slevy v rámci promo nabídky nelze znovu vrátit.

 13. Mohou zákazníci po zakoupení zvýhodněného ročního nebo tříletého předplatného dále používat trvalé licence?

  Ne. Jak je uvedeno v podmínkách této nabídky, zákazník souhlasí s vrácením vybraných sériových čísel k trvalým licencím a ukončením používání všech licencí přidružených k těmto sériovým číslům. Zákazníci, kteří nákup zruší nebo vrátí zakoupené produkty, by se měli obrátit na adresu Autodesk_CS@pmci.com jak je uvedeno v otázce 2.4 výše.

 14. Jak zákazníci poznají, zda je sériové číslo trvalé licence platné?

  Licence identifikovaná podle sériového čísla je platná, pokud se jedná o trvalou licenci z let 1998–2019, která byla zařazena do akce, bez aktivního plánu údržby (s plánem údržby, jehož platnost vypršela nejpozději 30. dubna 2019) a která ještě nebyla vrácena v souvislosti s dřívější promo nabídkou. Kromě toho tyto licence nesměly být použity pro upgrade trvalé licence nebo v rámci plánu údržby a realizovány pro novější trvalou licenci. Licence musí být pro komerční použití a registrované. Stránka pro vrácení nemá sloužit jako jediný zdroj pro ověření sériových čísel, ale bude uvádět, zda bylo sériové číslo dříve vráceno během starší nabídky výměny, a není tedy zařazeno do této akce.

  Vrácení platného sériového čísla je podmínkou této nabídky.

  Poznámka: Zákazník si může vyžádat výpis položek, který společnost Autodesk doručí přímo jemu a v němž by měly být uvedeny všechny položky, které zákazník vlastní, včetně položek zařazených do této akce.

 15. Kolik zvýhodněných předplatných lze zakoupit na jedno sériové číslo?

  Zákazníci mohou zakoupit jedno nové roční nebo tříleté předplatné na každou instalaci pojící se k sériovým číslům, která vracejí a která jsou zařazena do akce (celkem maximální 50 instalací).

 16. Jaké jsou možnosti pro uživatele, kteří mají multisady nebo více instalací pro jedno sériové číslo?

  Zákazníci si mohou zakoupit jedno zvýhodněné předplatné na každou instalaci přidruženou k platnému sériovému číslu, a to až na celkem 50 instalací. Každé sériové číslo ale mohou vrátit pouze jednou.

  Příklad: Zákazník má pět aplikací AutoCAD LT® 2015 v sadě. Má nárok na slevu na nákup až 5 nových předplatných. V okamžiku vrácení odevzdá všech pět trvalých licencí k aplikaci AutoCAD LT® 2015 bez ohledu na to, kolik zlevněných nových předplatných kupuje.

  Výjimku lze udělit těm zákazníkům, kteří chtějí zakoupit menší počet nových předplatných a nechtějí vracet všechny licence přidružené k sériovému číslu (v tomto příkladu může například vrátit tři licence a dvě trvalé licence si ponechat). V těchto vybraných případech požádejte o pomoc prodejce produktů společnosti Autodesk.

 17. Je nějak omezen počet instalací, které může zákazník vrátit?

  Ano. Podle podmínek této nabídky mohou zákazníci vrátit celkem 50 instalací. Příklad: Zákazník může vrátit 50 sériových čísel, k nimž je přidruženo po jedné instalaci, NEBO 1 sériové číslo, k němuž je přidruženo 50 instalací, NEBO jiný počet sériových čísel s jiným počtem přidružených instalací, jestliže celkový počet instalací nepřekročí 50. Výjimkou jsou pouze produkty z řady AutoCAD LT. U produktů z řady AutoCAD LT není počet vracených instalací nijak omezen.

 18. Musí zákazníci kupovat stejné produkty, pro jaké vracejí trvalé licence?

  Ne, zákazníci nemusí kupovat stejný produkt za předpokladu, že budou dodržena všechna omezení počtu instalací a nároku na akci uvedená výše.

  Přehled produktů zařazených do této akční nabídky naleznete v tabulce 1 v dodatku. Přehled produktů, které lze vrátit v rámci této akční nabídky, naleznete v tabulce 2 v dodatku.

  Licence k produktům řady LT od společnosti Autodesk lze vrátit pouze za licence k produktům řady LT od společnosti Autodesk.

 19. Pokud má zákazník multisadu nebo více instalací pro jedno sériové číslo, musí se všechna nová předplatná vztahovat na stejný produkt?

  Ne. Zákazníci mohou podle výše uvedených požadavků až do příslušného počtu licencí zakoupit jakékoli produkty zařazené do akce, jež jsou uvedeny v tabulkách v dodatku.

 20. Jak se globální promo nabídka upgradu licence pro 2. čtvrtletí liší od nabídky přechodu na předplatné?

  Globální promo nabídka pro 2. čtvrtletí s upgradem licence je časově omezená nabídka pro zákazníky, kteří mají staré trvalé licence bez aktivního plánu údržby (s plánem údržby, jehož platnost vypršela 30. dubna 2019 nebo dříve). Tito zákazníci mohou vrátit staré licence a ušetřit až 20 %** při nákupu vybraných nových ročních nebo tříletých předplatných pro produkty Autodesk.

  Nabídka přechodu na předplatné je dlouhodobě dostupná nabídka pro zákazníky, kteří budou potřebovat obnovit plán údržby. Tito zákazníci si při přechodu na předplatné mohou do budoucna zajistit výhodnou cenu. Podrobnější informace naleznete na stránce www.autodesk.cz/campaigns/maintenance-to-subscription.

 21. Je promo nabídka dostupná v internetovém obchodě společnosti Autodesk?

  Ano, ve vybraných obchodech společnosti Autodesk. Roční a tříletá předplatná na produkty zařazené do této akce jsou dostupná online prostřednictvím některých obchodů společnosti Autodesk. Vaši polohu můžete potvrdit na stránce Autodesk.cz.

DODATEK

Tabulka 1

V následujícím seznamu jsou uvedeny produkty předplatného zařazené do akce, které lze při vrácení získat. Zákazníci je mohou vyměnit za roční NEBO tříletá předplatná a získat až 20 % z navrhované koncové ceny. Navrhovaná koncová cena předplatného na tři roky odráží 10% úsporu ve srovnání s roční cenou vynásobenou třemi roky.

Tabulka 2

V následujícím seznamu jsou uvedeny produkty, jejichž trvalé licence lze použít k získání slevy.

Trvalé licence pro verze 1998–2019*, které lze bez aktivního plánu údržby použít k získání slevy
(s plánem údržby, jehož platnost vypršela 30. dubna 2019 nebo dříve)
Obecný návrh AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
Animace 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
Výroba Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, nebo Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
Verze LT AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate