Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Program

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

Zahajovací část

9:00 - 9:30

Proč BIM? Aktuální situace v CZ a zahraničí.

Přednášející:

Patrik Minks (Autodesk)
Petr Vaněk (CzBIM)

9:30 - 10:00

Co je to, když se řekne implementace BIM? Jak minimalizovat úskalí přechodu na BIM.

Přednášející:

Lukáš Tunka (CAD Studio)
Daniel Šmejkal (CAD Studio)

Dopolední paralelní workshopy

Registrace je možná vždy na dva workshopy ve dvou různých časech.

10:15 - 11:15
11:30 - 12:30

Verze 2018 jsou tady! Co je nového?
Vyzkoušejte si nové funkce Revitu, Navisworksu a doplňkových aplikací od CAD Studia.

Přednášející:

Martin Birás (CAD Studio)
Václav Statečný (CAD Studio)

10:15 - 11:15
11:30 - 12:30

BIM a koordinace
Zjistěte možnosti koordinace stavebních modelů a TZB modelů vytvořených v aplikaci Autodesk Revit. Na workshopu uvidíte praktické ukázky kontroly kolizí a tvorby prostupů s využitím aplikací Autodesk Revit, Autodesk Navisworks a nástrojů od CAD Studia.

Přednášející:

Pavel Homan (CAD Studio)

Glosátoři z praxe:

Dušan Erben (PBA)
Monika Vyhnánková (Optimal Engineering)
Lukáš Vacík (CASUA)
Michal Tyšlar (Obermeyer Helika)

10:15 - 11:15
11:30 - 12:30

Jak požadovat a nabízet BIM projekty?
Seznamte se s možnostmi, jak zadávat BIM projekty a jakým způsobem je nabízet svým zákazníkům.

Přednášející:

Martin Birás (CAD Studio)
Lukáš Tunka (CAD Studio)
Patrik Minks (Autodesk)

Glosátoři z praxe:

Vít Vaněk (Metrostav Development)
Petr Matyáš (Di5)
Ing. arch Aleš Poděbrad (CASUA)

10:15 - 11:15
11:30 - 12:30

BIM a terénní úpravy u budov včetně vlivu stavby na nejbližší okolí
Seznamte se s jednotlivými stupni stavebních úprav od koncepčního řešení stavby v návaznosti na okolní pozemní komunikace přes jejich detailní návrh spolu s výpočtem kubatur pro základy budovy až po vlastní import upraveného terénu do BIM aplikace Autodesk Revit s následnou koordinací architektonického a dopravního modelu v rámci nástroje Autodesk Navisworks.

Přednášející:

Martin Folber (CAD Studio)
Daniel Šmejkal (CAD Studio)
Tomáš Lendvorský (Autodesk)

Odpolední paralelní workshopy

Registrace je možná vždy na dva workshopy v konkrétní časy.

13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

Dynamo v Revitu: interaktivní workshop vizuálního programování pro BIM
Vyzkoušejte si vizuální programování navržené především pro ne-programátory.

Přednášející:

Lukáš Tunka (CAD Studio)

13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

Virtuální realita a interaktivní vizualizace BIM modelu
Poznejte nejnovější trendy v prezentaci architektonického návrhu s využitím BIM modelu

Přednášející:

Daniel Šmejkal (CAD Studio)

13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

BIM model a rozpočty
Seznamte se s možnostmi využití BIM modelu v Revitu či Navisworksu pro rozpočet.

Přednášející:

Václav Statečný (CAD Studio)

Glosátoři z praxe:

Barbora Pospíšilová (ÚRS PRAHA)
Tomáš Minka (Di5)

13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

Příprava a realizace staveb s využitím BIM dat
Poznejte možnosti efektivního využití BIM dat pro přípravu a realizaci staveb. Teorie i praktické ukázky s využitím cloudových služeb a aplikací BIM 360 Field, BIM 360 Docs, Autodesk Navisworks a BIM 360 Glue.

Přednášející:

Pavel Homan (CAD Studio)
Tomáš Lendvorský (Autodesk)

Glosátoři z praxe:

Jaroslav Synek (Metrostav)
Filip Kalina (Metrostav)
Jakub Škaloud (VCES)

Závěrečná část

16:00 - 16:30

Kulatý stůl a zakončení

Doprovodný program:

  • 3D tisk BIM modelů
  • česká premiéra revolučního kapesního 3D skeneru Leica BLK360
  • vyzkoušejte si nejnovější BIM aplikace Autodesk
  • doplňte vaši firmu do katalogu BIM firem na BIMfo.cz
  • zažijte virtuální realitu s BIM modely – ponořte se do projektů z Revitu pomocí 3D brýlí