Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Za podpory těchto partnerů

je geodetická a fotogrammetrická firma poskytující komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie. Je výhradním zástupcem švýcarské firmy Leica.

je internetový portál věnující se současné a moderní architektuře.

je internetový portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií.

je internetový portál s informacemi a novinkami pro zájemce o BIM technologie v procesu projektování a provozování staveb.

je odborná rada pro BIM organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy.

je oficiální portál uživatelů softwaru Autodesk.

je platforma pro publikování informací a výměnu názorů v oblasti architektury.