Funkce softwaru Simulation DFM

Překročte bariéry a tvořte vyrobitelné návrhy

Software Simulation DFM pomáhá návrhářům plastových dílů vytvářet digitální prototypy (angličtina) pro výrobní procesy. Software Simulation DFM funguje v rámci existujících systémů 3D CAD s jednoduchými indikátory, které téměř v reálném čase poskytují zpětnou vazbu s ohledem na vyrobitelnost návrhu, náklady a dopad na životní prostředí.

Funkce

Zaměřeno na 3D CAD návrh

Získejte zpětnou vazbu na vyrobitelnost v průběhu návrhu při vytváření nové geometrie CAD.

Vždy funkční

Zelený/žlutý/červený indikátor „Vždy funkční“ značí, zda vaše změna návrhu ovlivní vyrobitelnost, náklady, dopad na životní prostředí nebo všechny tři uvedené faktory.

Rychlá analýza vyrobitelnosti

Výpočty se aktualizují stejně rychle, jako může váš počítač vypočítat novou geometrii CAD, tedy téměř v reálném čase. Díky tomu můžete tvořit lépe vyrobitelné návrhy.

Rozsáhlejší integrace s CAD

Software Simulation DFM funguje se softwarem CAD Dassault SolidWorks, PTC, Creo Elements/Pro nebo Pro/ENGINEER a Inventor 3D.

Váš nástroj pro tvorbu návrhů se nezmění, může se pouze zlepšit. Software Simulation DFM skenuje geometrii 3D CAD a poskytuje zpětnou vazbu na jmenovitou tloušťku stěny, úkosy, cenu materiálu, recyklovatelnost, dutiny, vzory výplně a další parametry.