Porovnat produkty Mechanical

Simulation Mechanical vs. Inventor Professional

Porovnejte funkce softwaru Simulation Mechanical a Inventor Professional a zjistěte, který z nich bude vyhovovat potřebám vaší organizace.

Inventor Professional Simulation Mechanical
PŘEDBĚŽNÉ ZPRACOVÁNÍ
Přímé modelování pomocí aplikace Inventor Fusion
Zrušení prvků pomocí aplikace Inventor Fusion
Parametry aplikace Inventor
Více než 8 000 materiálů v knihovně
2D, modelování nosníků a desek
Automatické síťování povrchu
Automatické čtyřstěnné síťování
Automatické hexadominantní síťování
Automatické síťování středové roviny
Návrh a tvorba sítě tlakové nádoby
DOTYKOVÉ MODELOVÁNÍ
Pevné spoje
Tupé svary
Povrchový dotyk s třením
Posunutí bez oddělení
Oddělení bez posunutí
Dotykové přizpůsobení zmenšením (s posunutím nebo bez něj)
Tepelný dotyk
LINEÁRNÍ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
Statické namáhání
Únava
Přirozená frekvence (modální)
Modální s výztužným zatížením
Reakční spektrum
Náhodné vibrace
Frekvenční odpověď
Přechodné namáhání
Kritické vybočení zatížení
Metoda dynamické analýzy návrhu
NELINEÁRNÍ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
Velké přemístění
Nelineární modely materiálů
Flexibilní a tuhý pohyb tělesa
Nelineární vybočení
Dynamická analýzy (MES)
PŘENOS TEPLA
Stálý přenos tepla
Přechodný přenos tepla
MULTIFYZIKÁLNÍ SIMULACE
Tepelně-konstrukční propojení
Propojení kapalina – teplo
Propojení kapalina – konstrukční
Elektrostatické vlastnosti
Efekt ohmického ohřevu
Interoperabilita funkce Moldflow
NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ
Zobrazení vrstevnic
Zobrazení vektorů
Zobrazení izočar a izopovrchů
Vlastní typy výsledků
Linearizace namáhání
Roviny řezu
Roviny zrcadlení
3D vizualizace modelu pro 2D, desky a nosníky
Přizpůsobitelné prezentace
Animace
Obrázek a export souboru CSV
Vlastní vykazování (PDF, HTML, Word)
OBECNÉ
Paralelní výpočetní moduly Windows
Interoperabilita produktu Vault PDM
Interoperabilita aplikace Recurdyn
Koupit online Vyhledání prodejce