Porovnat produkty CFD

Simulation CFD vs. CFD Advanced vs. CFD Motion

Porovnejte funkce softwaru pro výpočetní dynamiku tekutin Simulation CFD a Simulation CFD Advanced a Simulation CFD Motion a naučte se, jak lze jednotlivé verze srovnat s potřebami procesu vývoje výrobků.

Simulation CFD Simulation CFD Advanced Simulation CFD Motion
Proudění tekutin
Laminární proudění
Turbulentní proudění
Nestlačitelné proudění
Podzvukové proudění
2D a 3D, kartézské
Ustálený stav (nezávislý na čase)
2D osově souměrné
Hraniční podmínky rychlosti a tlaku
Průtok objemu a průtok hmoty
Oblouk externího ventilátoru
Odbočení/symetrie a neznámý (přirozené)
Prostorově periodické hraniční podmínky
Počáteční podmínky rychlosti a tlaku
Stlačitelné proudění
Přechodné (proměnlivé v čase)
Dvoufázové proudění (vlhkost a pára)
Výška kapaliny
Skalární mísení dvou kapalin
Stlačitelná kapalina (vodní ráz)
Kavitace
Přenos tepla
Vedení
Proudění
Vynucené proudění
Přírodní proudění
Výpočet tepelného pohodlí
Přenos sdruženého tepla
Mezní podmínky teploty a záření
Tok založený na ploše a celkový tok tepla
Tepelný zdroj založený na objemu a celkový tepelný zdroj
Tepelný zdroj závislý na teplotě
Počáteční podmínky teploty
Přenos tepla interního záření
Záření procházející průhlednými médii
Sluneční zatížení
Intenzita záření závislá na teplotě
Odpor ohmického ohřevu závislý na teplotě
Modely turbulence
K-epsilon
Nízké hodnoty Reynoldsova čísla K-epsilon
RNG
Viskozita víru
Délka mísení
Automatické spuštění turbulence
Laminární
Pohyb
Lineární
Úhlový
Otáčení/turbínové strojní zařízení
Kombinované lineární a úhlové
Kombinované orbitální a úhlové
Nutace
Posuvná lopatka
Pohyb bez vazby
Prostředí studie návrhu*
Přímé modelování pomocí aplikace Inventor Fusion
Zrušení prvků pomocí aplikace Inventor Fusion
Výměna dat v několika systémech CAD
Automatizace studie návrhu
Středisko pro rozhodnutí o mezní hodnotě
Středisko pro kontrolu návrhu několika scénářů
Rozhraní orientované na model
Přizpůsobitelné databáze materiálů
Interoperabilita aplikace Showcase
Vizualizace výsledků
Extrakce dat bodu, stěny a hromadného toku
Nenewtonovské tekutiny
Modely ventilátoru, pasivního chladiče a jiných zařízení
Interoperabilita aplikace Simulation Mechanical
Interoperabilita aplikace Simulation Moldflow Insight
Interoperabilita aplikace Vault
Předzpracování a následné zpracování API
Inteligentní síťování
Automatická změna velikosti sítě
Adaptivní síť
Místní nastavení velikosti
Diagnostika sítě geometrie
Rozšíření sítě vrstvy hranice povrchu
Oblasti interaktivního zjemnění sítě
Vysunutí
Specifikace rychlosti růstu sítě objemu
Povrchová distribuce a zjemnění sítě
Zjemnění mezery a tenkého tělesa
Flexibilita generování sítě

*Software prostředí studie návrhu je prodáván samostatně.