Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Proměnlivé rozdělení výztuže

Pomocí sad výztuží, které se mění podél šikmých ploch, definujte přesnou výztuž pro nestandardní tvary betonových prvků přizpůsobením výztuže složitým tvarům. Použijte poznámky k více výztužím, uživatelská nastavení číslování a přesné výkazy, které zobrazují proměnlivé délky. Definujte sady šikmých výztuží.