Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konstrukční analytický model

Provádějte analýzy v analytickém modelu vytvořeném automaticky při vytváření fyzikálního modelu v aplikaci Revit. Aplikace Revit generuje fyzikální model pro tvorbu dokumentace a asociovaný analytický model pro konstrukční analýzu a návrh.

Analytický model je zjednodušená 3D reprezentace úplného technického popisu konstrukčního fyzikálního modelu. Analytický model je tvořen těmito konstrukčními komponentami, geometrií, vlastnostmi materiálů a zatíženími, což dohromady tvoří technický systém, který lze exportovat do aplikací pro analýzu a návrh. 

Použití konstrukčního analytického modelu při vytváření fyzického modelu