Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vylepšené konstrukční základy

Připojte konstrukční sloupy k izolovaným základům a patkám. Délka sloupu se upraví podle změn výšky základů.