Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analýza gravitace

Pomocí nástroje pro analýzu gravitace, jež je těm, kteří si předplatí nebo zakoupí plán údržby pro určité produkty, k dispozici ve službě Structural Analysis for Revit, můžete odvodit trajektorie toku zatížení a určit, jak se vertikální zatížení přenáší z horní části modelu do základů.

Zvažována jsou pouze vertikální zatížení, a to použitá i přenášená dále ve směru trajektorií toku zatížení.

Díky této funkci mohou projektanti rychleji určit konstrukční zatížení a reakce bez metody konečných prvků (FEM) a využít je ve fázi navrhování.