Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Grafický správce vazeb výztuží

Nové nástroje na kreslicí ploše, které nahrazují dialog Vazby výztuží, přinášejí vylepšený pracovní postup pro výztuže. Umísťované tvary standardních výztuží se mohou přichycovat k sousední standardní výztuži, nebo se dají zavazbit k hostitelským plochám.

Uživatelské rozhraní zvýrazní každý segment výztuže, který lze zavazbit, společně s dostupnými cíli. Díky vazbě tohoto typu je při umísťování, přesouvání, přetahování nebo kopírování výztuže zachován příslušný vztah.