Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Steel Connections for Revit

Díky přístupu k různým parametrickým ocelovým přípojům v aplikaci Revit můžete modelovat přípoje s vyšší úrovní detailů. Součástí rozšíření Steel Connections for Revit* je integrovaný modul návrhů ocelových přípojů založený na amerických a evropských normách. 

Tato funkce pomáhá vyplnit mezeru mezi návrhem a výrobou, protože oba prvky a přípoje lze přenést z aplikace Revit do aplikace Autodesk Advance Steel za účelem tvorby detailů. Využijte výhod navrhování založeného na modelu, čímž efektivněji optimalizujete návrh a analýzu a vytvoříte přesnější dokumentaci.

*Doplněk, který lze stáhnout ze služby Autodesk App Store.