Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Výkazy

Vytvářejte tabulková zobrazení informací v modelu. Výkaz je tabulkové zobrazení informací extrahované z vlastností prvků v projektu. Vytvořte výkaz v kterékoli fázi procesu návrhu. Když provádíte v projektu změny, které mají vliv na výkaz, automaticky se aktualizuje, aby odrážel provedené změny.

  • Přidávejte výkazy do výkresu.
  • Obrázky začleněné do výkazů budou zprostředkovávat informace o prvcích grafickým způsobem.
  • Exportujte výkaz do jiného softwarového programu, například do tabulkového procesoru.
Vytvoření tabulkového pohledu informací o modelu