Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globální parametry

Nová funkce Globální parametry vám pomůže vložit záměr návrhu do modelu pomocí projektových parametrů, čímž lze řídit parametry instancí kót a prvků. Na základě měření kót a výpočtů vzorců můžete řídit kóty a hodnoty parametrů v jiných prvcích v projektu.

Globální parametry zahrnují dvě třídy: řídicí parametry předají svou hodnotu parametru prvku nebo instance. Vykazovací parametr může vyjmout hodnotu z kóty a prostřednictvím rovnic ji použít v jiných globálních parametrech.

Pomocí kót rovnosti můžete zavazbit libovolné kóty, včetně těch, které spolu nesousedí. Přiřaďte globální parametry k vlastnosti typu u prvku a k projektovým parametrům instance nebo typu.

Automatizujte umístění jednoho prvku na základě velikosti jiného prvku. Pomocí globálních parametrů můžete zachytit vztahy založené na vzorcích přímo v modelu.

  • Přiřaďte globální parametr ke skupině, přesuňte a seřaďte globální parametry v rámci jejich přiřazených skupin.
  • Filtrujte výkaz podle přidružení globálních parametrů, abyste našli všechny prvky s přidružením globálních parametrů nebo bez něj.
  • Přenášejte globální parametry mezi projekty.