home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globální parametry

Nová funkce Globální parametry vám pomůže vložit záměr návrhu do modelu pomocí projektových parametrů, čímž lze řídit parametry instancí kót a prvků. Na základě měření kót a výpočtů vzorců můžete řídit kóty a hodnoty parametrů v jiných prvcích v projektu.

Globální parametry zahrnují dvě třídy: řídicí parametry předají svou hodnotu parametru prvku nebo instance. Vykazovací parametr může vyjmout hodnotu z kóty a prostřednictvím rovnic ji použít v jiných globálních parametrech.

Pomocí kót rovnosti můžete zavazbit libovolné kóty, včetně těch, které spolu nesousedí. Přiřaďte globální parametry k vlastnosti typu u prvku a k projektovým parametrům instance nebo typu.

Automatizujte umístění jednoho prvku na základě velikosti jiného prvku. Pomocí globálních parametrů můžete zachytit vztahy založené na vzorcích přímo v modelu.

  • Přiřaďte globální parametr ke skupině, přesuňte a seřaďte globální parametry v rámci jejich přiřazených skupin.
  • Filtrujte výkaz podle přidružení globálních parametrů, abyste našli všechny prvky s přidružením globálních parametrů nebo bez něj.
  • Přenášejte globální parametry mezi projekty.