Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Převod pomocí služby výroby

Pomocí nového nástroje Převést na díly určeného pro převod prvků modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni konstrukce rychleji připravíte model na podrobné koordinační modelování a konstrukci.

V nástroji Převést na díly výroby je k dispozici seznam potenciálně souvisejících služeb pro vybranou úroveň návrhu prvků detailů potrubí a trubek. Převedené prvky se vygenerují podle pravidel definovaných ve službách výroby.