Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vylepšení modelování dílů výroby

Nové nástroje umožňují rychlejší a přesnější modelování dílů výroby:

  • Pomocí nástroje pro otočení umístěného na kreslicí ploše snadněji otočíte díl kolem osy jeho přípoje o libovolný úhel. Získejte větší kontrolu a produktivitu při otáčení připojených dílů kolem jejich připojených konců.
  • Pomocí nového příkazu Vložit díl umístíte snadněji inline díly, například ventily, tlumiče a spoje T, do existujících vedení přímých segmentů.