Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vylepšení závěsu výroby

Pomocí flexibilnějších možností závěsů v podrobném plánování podpor zajistíte proveditelnost stavby modelů. Modelujte vícestupňové visuté závěsy, aby se závěsy mohly vzájemně podepírat. Upravte umístění tyče na držáku, čímž dosáhnete koordinace s umístěními konstrukce nebo se vyhnete používání dalších služeb. Podpora vetknutých prvků umožňuje prodloužit držák na závěsu za účelem podpory dalších služeb. Vylepšení závěsů také umožňují umístit závěs do volného prostoru.