Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentace výroby

Dokumentujte efektivněji rozvržení modelu pomocí nových možností dokumentace prvků výroby v aplikaci Revit. Použijte vylepšená grafická znázornění a parametry k vytváření výkazů a popisků.

V rámci podkategorií prvků výroby můžete nyní ovládat izolaci a výstelku a díly výroby budou nyní zohledňovat nastavení skrytých čar TZB. Symboly spádu přiřazené ke službám v databázi výroby se automaticky mapují na symboly spádu aplikace Revit.