Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tvorba detailů výroby

Vytvářejte v aplikaci Revit lépe koordinované modely připravené k výrobě pomocí obsahu z aplikací Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct pro dodavatele a konstruktéry TZB. Výrobní komponenty poskytují detailní definice připojení, podrobnější kontrolu nad definicemi tvarovek a standardní délky segmentů, což zajišťuje přesnější délky, množství a koordinaci. 

Zajistěte, aby model přesně odpovídal zamýšlené výrobě a instalaci. Modelujte a koordinujte komponenty MEP LOD 400 v rámci prostředí aplikace Revit.