Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Návrh a dokumentace elektroinstalace

Navrhujte a modelujte elektrické systémy v rámci aplikace Revit s použitím obsahu elektroinstalací, jako je napájení, komunikace, protipožární zabezpečení, data a volání sestry. Trasujte kabelové lávky a vedení a sledujte elektrická zatížení v celém systému distribuce elektrického proudu.

Vizuální zprostředkování záměru návrhu pomocí plánů barevných výplní