Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vylepšení nástrojů pro tvorbu návrhu

Lépe prezentujte údaje o projektování pomocí nových možností výpočtu zdánlivého zatížení, typu parametru rozdílu teplot a funkce zohlednění tlakové ztráty u tvarovek vývodu.

Ovládejte metodu použitou k výpočtu elektrických zatížení pomocí možností výpočtu zdánlivého zatížení. Chcete-li do návrhu začlenit předvolby tabulky zatížení, vyberte součet skutečného a reakčního zatížení, což je výchozí metoda, nebo součet zdánlivého zatížení, což je zjednodušenější přístup.

Nová možnost typu parametru rozdílu teplot zjednodušuje výpočty návrhů v definicích rodin. Snadno vypočítejte hodnotu Delta T pomocí nového parametru typu jednotky a použijte tuto hodnotu pro další výpočty.

Uveďte přesnější výpočty poklesu tlaku u potrubních sítí přiřazením tabulky poklesu tlaku k vývodům tvarovek potrubí.  Aplikace Revit poté vypočítá pokles tlaku podél hlavní tvarovky vývodu a vedlejších tvarovek vývodu.