home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vylepšení nástrojů pro tvorbu návrhu

Lépe prezentujte údaje o projektování pomocí nových možností výpočtu zdánlivého zatížení, typu parametru rozdílu teplot a funkce zohlednění tlakové ztráty u tvarovek vývodu.

Ovládejte metodu použitou k výpočtu elektrických zatížení pomocí možností výpočtu zdánlivého zatížení. Chcete-li do návrhu začlenit předvolby tabulky zatížení, vyberte součet skutečného a reakčního zatížení, což je výchozí metoda, nebo součet zdánlivého zatížení, což je zjednodušenější přístup.

Nová možnost typu parametru rozdílu teplot zjednodušuje výpočty návrhů v definicích rodin. Snadno vypočítejte hodnotu Delta T pomocí nového parametru typu jednotky a použijte tuto hodnotu pro další výpočty.

Uveďte přesnější výpočty poklesu tlaku u potrubních sítí přiřazením tabulky poklesu tlaku k vývodům tvarovek potrubí.  Aplikace Revit poté vypočítá pokles tlaku podél hlavní tvarovky vývodu a vedlejších tvarovek vývodu.