Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Výroba konstrukčních prvků pro projektování konstrukcí

Vytvářejte modely 3D betonových výztuží v rozšířeném prostředí pro tvorbu informačních modelů budov (BIM). Vytvářejte v aplikaci Revit detailní a přesné návrhy výztuží a dokumentaci obsahující dílenské výkresy výztuží s výkazy výztuží. Aplikace Revit umožňuje projektantům konstrukcí vytvářet detaily betonových výztuží a díly výroby.

Aplikace Revit umožňuje také propojení s aplikací Advance Steel pro tvorbu detailů ocelových konstrukcí a dílů výroby. Software Advance Steel pro tvorbu detailů umožňuje zrychlit návrh, tvorbu detailů, výrobu a stavbu ocelových konstrukcí. Pomáhá zlepšit přesnost, zkracuje dobu nutnou k zahájení výroby a umožňuje více propojit pracovní postup tvorby informačních modelů budov (BIM).