Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Výroba konstrukčních prvků pro projekci TZB

Subdodavatelé TZB mohou pomocí nástrojů aplikace Revit pro výrobu zajistit podporu informačních modelů budov (BIM) a mohou docílit propojení s řešeními TZB výroby, což přispívá k vyšší komplexnosti při tvorbě detailů, odhadu a výrobě technického zařízení budovy. Zajistěte, aby model přesně odpovídal zamýšlené výrobě a instalaci. Nyní můžete modelovat a koordinovat komponenty TZB LOD 400 v prostředí aplikace Revit.

Pomocí nového nástroje Převést na díly výroby, který je k dispozici v aplikaci Revit a umožňuje převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni výroby, rychleji připravíte model na detailní koordinaci, výrobu a instalaci. Pomocí vylepšených možností závěsů v aplikaci Revit můžete také modelovat podrobné plány podpor a lépe zajistit proveditelnost stavby modelů.