home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Výroba konstrukčních prvků pro projekci TZB

Subdodavatelé TZB mohou pomocí nástrojů aplikace Revit pro výrobu zajistit podporu informačních modelů budov (BIM) a mohou docílit propojení s řešeními TZB výroby, což přispívá k vyšší komplexnosti při tvorbě detailů, odhadu a výrobě technického zařízení budovy. Zajistěte, aby model přesně odpovídal zamýšlené výrobě a instalaci. Nyní můžete modelovat a koordinovat komponenty TZB LOD 400 v prostředí aplikace Revit.

Pomocí nového nástroje Převést na díly výroby, který je k dispozici v aplikaci Revit a umožňuje převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni výroby, rychleji připravíte model na detailní koordinaci, výrobu a instalaci. Pomocí vylepšených možností závěsů v aplikaci Revit můžete také modelovat podrobné plány podpor a lépe zajistit proveditelnost stavby modelů.