Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Koordinace výstavby

Nahrajte modely s body rozvržení vytvořenými v aplikaci Point Layout z aplikace Revit přímo do služby BIM 360 Glue a proveďte synchronizaci s aplikací BIM 360 Layout pro iPad. Prohlížejte a sdílejte sady bodů s účastníky projektu ve webovém rozhraní služby BIM 360 Glue nebo v aplikaci BIM 360 Layout pro iPad.

Výpočty a sledování množství materiálu pomocí modulu parametrických změn v aplikaci Revit