Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

FormIt 360 Converter

Pomocí doplňku Formit 360 Converter, který je k dispozici v aplikaci Revit, převeďte koncepční návrhy vytvořené v aplikaci FormIt 360 (angličtina) na soubory aplikace Revit a v dalších návrzích pokračujte v aplikaci Revit. Převodem souborů SKP, RVA a FormIt dosáhnete plně integrovaného pracovního postupu BIM.

Doplněk FormIt 360 Converter umožňuje převést soubory SKP prostřednictvím aplikace FormIt 360 a dále do aplikace Revit. Přenášejte robustní soubory aplikace SketchUp do aplikace FormIt jako reference nebo za účelem komplexních úprav a převádějte obsah souboru RFA aplikace Revit do aplikace FormIt a z ní, abyste mohli zahájit pracovní postupy BIM hned, jak začnete vytvářet náčrt svých nápadů.